ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήμαρχος

parisisΑπό την 1η Ιανουαρίου 2011 η Κεφαλλονιά άλλαξε σελίδα στην αυτοδιοικητική της ιστορία. Ένας νέος ενιαίος Δήμος συγκροτήθηκε από τη συνένωση επτά (7) Δήμων και μίας (1) κοινότητας, βάσει του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο Αλέξανδρος Παρίσης είναι ο πρώτος Δήμαρχος που αναλαμβάνει την ηγεσία του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλλονιάς, ως επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «Ισχυρή Περισσότερα +