periferia-thessalias-agorastosΟ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ γεννήθηκε στη Λάρισα το 1963.

 • Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τη Χριστίνα Παναγή. Έχει μια κόρη και ένα γιο.
 • Επάγγελμα: Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική.
 • Σπουδές: Διδάκτωρ του Bradford University, τμήμα Industrial Technology and Management, Απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Πολιτική – Κοινωνική Δράση

 • Περιφερειάρχης Θεσσαλίας από τον Ιανουάριο του 2011
 • Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) από τις 24/10/2011
 • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λάρισας και δημοτικός σύμβουλος της πόλης από τον Ιανουάριο 1999 μέχρι τον Φεβρουάριο 2004.

Κοινοβουλευτική Δράση

 • Βουλευτής Λαρίσης με τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) στις εκλογές του 2004 και του 2007.
 • Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.
 • Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και της Ειδικής Επιτροπής επί του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και της Επιτροπής Μετανάστευσης της Βουλής.

Διεθνείς Διακοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Αντιπρόεδρος επί οικονομικών θεμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και μέλος της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της ίδιας συνέλευσης.

Επιστημονική Δράση

 • Πρόεδρος Διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master in Business Administration – M.B.A. & Executive M.B.A.).
 • Αντιπρόεδρος του συλλόγου μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 


 

 


 

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εν νέου υποψήφιος με το συνδυασμό “Συμμαχία Υπέρ Των Πολιτών” κ. Κώστας Αγοραστός θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 12:30 το μεσημέρι στο 274 Εκλογικό Τμήμα του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος Δήμου Λαρισαίων (1ο Γυμνάσιο, Ηπείρου & Ανθ. Γαζή, 41222, Άγιος Νικόλαος)

 


 

23/05/2014

Κ. Αγοραστός: Έξι αναπτυξιακές προτεραιότητες και 17 δράσεις

για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φτώχειας

«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Είναι κεντρική δέσμευσή μας να στηρίξουμε αποφασιστικά την τοπική κοινωνία μέσα στην κρίση και παρά την κρίση»

«Έχουμε θετικό προγραμματικό λόγο και το πρόγραμμά μας το έχουμε παρουσιάσει εδώ και καιρό. Άλλοι δεν έχουν καθόλου πρόγραμμα και αοριστολογούν»

«Προχωράμε όλοι μαζί και προχωράμε μόνο μπροστά. Μπροστά με το έργο μας. Δεν γυρίζουμε πίσω και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Είναι κεντρική δέσμευσή μας να στηρίξουμε αποφασιστικά την τοπική κοινωνία μέσα στην κρίση και παρά την κρίση. Εμείς έχουμε θετικό προγραμματικό λόγο και το πρόγραμμά μας το έχουμε παρουσιάσει εδώ και καιρό. Άλλοι δεν έχουν καθόλου πρόγραμμα και αοριστολογούν», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός σε συνέντευξη τύπου σήμερα στη Λάρισα και ανέπτυξε τις βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2021, όπως αναλύονται στο πλήρες και κοστολογημένο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021».

Οι βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

-Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, έχοντας ως αιχμή την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

-Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η ενεργός ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων.

-Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλών υποδομών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

-Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για αγροτική, τουριστική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

-Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη δημόσια διοίκηση και η διοικητική μεταρρύθμιση, για μια αποτελεσματική περιφερειακή δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.

-Ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών  κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Για την καταπολέμηση της ανεργίας

Ειδικότερα η κοινωνική πολιτική της αιρετής περιφέρειας περιλαμβάνει τόσο δράσεις χωρίς κόστος, που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω των υπηρεσιακών μηχανισμών, όσο και ενέργειες και έργα που απαιτούν πόρους, οι οποίοι πρόκειται να αντληθούν κυρίως από το ΕΣΠΑ (ήδη έχουν «κλειδώσει» 71 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και να αναζητηθούν από κάθε άλλη πιθανή πηγή χρηματοδότησης όπως πρόσθετα ευρωπαϊκά προγράμματα, ορθή διαχείριση των εθνικών πόρων και τους ίδιους πόρους της περιφέρειας.

Αναπτύσσοντας το πρόγραμμα της «Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών», ο κ. Κ. Αγοραστός έθεσε τους εξής στόχους στον άξονα της αύξησης των θέσεων εργασίας:

-Την εξασφάλιση απασχόλησης, κυρίως των νέων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων, όπως γυναίκες και ηλικίες 55 – 64 ετών.

-Την ένταξη ή / και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.

-Την πρόληψη ή / και καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας.

-Την ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας με την διατήρηση ή / και αύξηση θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις.

-Την αναλυτική συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο και δράσεων αντιμετώπισής τους τοπικά.

-Την αποτελεσματική διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και την παραγωγική βάση της Περιφέρειας.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες:

-Ανάπτυξη επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία επιχειρήσεων

– Ενίσχυση της φιλικής προς την απασχόληση ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του τοπικού δυναμικού, ως μέρος της χωρικής στρατηγικής συγκεκριμένων περιοχών, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών και πολιτιστικών πόρων

-Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

– Ενίσχυση της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης

– Ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων

– Δράσεις για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και δράσεις συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

– Ενίσχυση δράσεων για τη δια βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση στη γεωργία και δασοπονία

 

Για την αντιμετώπιση της Φτώχειας

Στον άξονα της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πληθυσμιακές ομάδες της περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» τίθενται οι εξής στόχοι:

-Αύξηση της απασχόλησης των ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας.

-Κοινωνική ένταξη και ενίσχυση του εισοδήματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

-Ενίσχυση της ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και στέγασης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν σε κατάσταση φτώχειας.

-Ανάπτυξη υποδομών υγείας, πρόνοιας για πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων σε αυτές.

-Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να προάγουν την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες:

– Επένδυση σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την άρση των ανισοτήτων

-Στήριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών

– Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις

-Ενεργητικές Πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης

-Ενίσχυση δράσεων ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι ΡΟΜΑ

-Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

-Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

– Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

– Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

– Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 


 

agorastos-volos

22/05/2014

 

Κ. Αγοραστός: «Την Κυριακή όλοι στις κάλπες γιατί κρίνεται το παρόν και το μέλλον του τόπου μας»

«Οι εκλογές της 25ης Μαΐου δεν είναι δημοσκόπηση της στιγμής ούτε καταγράφονται πολιτικές δυνάμεις»

«Ζητούμε ψήφο – απόφαση ώστε τα επόμενα πέντε χρόνια να δώσουμε όλοι μαζί  λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας

«Στη «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» είμαστε οι πραγματικά ανεξάρτητοι»

«Η Θεσσαλία δεν μπορεί να διοικηθεί από «άδεια καρέκλα» ούτε μπορεί ένας ή μία αντιπεριφερειάρχης να υποκαθιστά τον περιφερειάρχη»

Μήνυμα σε όλους τους Θεσσαλούς να συμμετέχουν στον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών «γιατί σ’ αυτές καθορίζεται και κρίνεται το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλίας» έστειλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» στον Βόλο.

«Οι εκλογές της 25ης Μαΐου δεν είναι δημοσκόπηση της στιγμής ούτε καταγράφονται πολιτικές δυνάμεις. Είναι ψήφος – απόφαση για τα επόμενα πέντε χρόνια της Θεσσαλίας, ψήφος – απόφαση για τα επόμενα πέντε χρόνια της αιρετής περιφέρειας, ψήφος – απόφαση ώστε τα επόμενα πέντε χρόνια να δώσουμε όλοι μαζί λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας», τόνισε ο κ. Κ. Αγοραστός και ανέδειξε εκ νέου το γεγονός ότι στο συνδυασμό «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» «είμαστε οι πραγματικά ανεξάρτητοι. Δεν είμαστε ούτε το μακρύ χέρι κανενός κόμματος, ούτε έσπευσε την περασμένη Δευτέρα, αρχηγός πολιτικού κόμματος να πανηγυρίσει για μας όπως έκανε για άλλο ανθυποψήφιο.

Ενώνουμε την Θεσσαλία, απευθυνόμαστε σε όλους τους Θεσσαλούς ανεξάρτητα από την πολιτική προέλευση και τοποθέτησή τους. Δεσμευτήκαμε και κάναμε πράξη η αιρετή περιφέρεια να είναι το «σπίτι όλων των Θεσσαλών», χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Φέραμε την δημιουργική ανατροπή στην αυτοδιοίκηση αγκαλιάζοντας, υιοθετώντας και υλοποιώντας όλες τις θετικές και εποικοδομητικές προτάσεις από όπου και αν προέρχονται. Γιατί μόνη μας φροντίδα είναι η Θεσσαλία και κάθε οικογένεια Θεσσαλών στον τόπο μας. Γι’ αυτό προχωράμε όλοι μαζί, προχωράμε μπροστά. Για το Θεσσαλό δημιουργό, για τη Θεσσαλία που νικά».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε:

Ψήφος – απόφαση για το παρόν και μέλλον της Θεσσαλίας

«Το διακύβευμα του δεύτερου γύρου, της Κυριακής που μας έρχεται, της 25ης Μαΐου, του δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών, είναι η ίδια η Θεσσαλία, το παρόν και το μέλλον της. Οι Θεσσαλοί καλούνται να επιλέξουν την Κυριακή μεταξύ:

-Αυτών που έχουν συγκεκριμένο σχέδιο και εφαρμόσιμο, κοστολογημένο πρόγραμμα με έργα και δράσεις που ξεκινούν από την πρώτη ημέρα της νέας θητείας κι εκείνων  που ουσιαστικά ζητούν «λευκή επιταγή», δεν έχουν ούτε σχέδιο, ούτε πρόγραμμα, γεγονός που επιχειρούν να κρύψουν πίσω από αοριστολογίες και γενικόλογες διαπιστώσεις.

-Αυτών που έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένο, μετρήσιμο έργο, πιστεύουν και γνωρίζουν τον θεσμό της αιρετής αυτοδιοίκησης κι εκείνων που έθεσαν υποψηφιότητα από κομματικό καθήκον, για να καταγράψει δυνάμεις το κόμμα τους και για να εξυπηρετήσουν τα σχέδια συγκεκριμένων κομματικών στελεχών από την περιοχή μας.

-Αυτών που έχουν αποδείξει ότι είναι ταγμένοι και αφοσιωμένοι στην αυτοδιοίκηση κι εκείνων που έθεσαν υποψηφιότητα για να… φύγουν αμέσως μετά τις εκλογές».

Δεν εφησυχάζουμε – δεν χαλαρώνουμε

«Η διαφορά των 113.117 ψήφων από τον δεύτερο συνδυασμό δίνει σιγουριά νίκης στο συνδυασμό μας. Ωστόσο, χρειάζεται όλοι να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Εμείς δεν εφησυχάζουμε ούτε χαλαρώνουμε. Πιστεύουμε πως κάθε ψήφος είναι αναντικατάστατη, έχει αξία, είναι δύναμη για την Θεσσαλία. Είναι η δύναμη που οδηγεί την Θεσσαλία στη νέα εποχή.

Συνεπώς, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της «Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών» τόσο ισχυρότερο είναι το μήνυμα ενότητας που εκπέμπουμε σ’ όλη την Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς της αιρετής περιφέρειας στη νέα θητεία. Και τη χρειάζεται η Θεσσαλία αυτήν την δύναμη τα επόμενα χρόνια: για τα μεγάλα έργα, τις υποδομές, το νερό, την απόκρουση επιλογών που αντιβαίνουν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του τόπου μας και της κοινωνίας. Τη χρειάζεται η Θεσσαλία για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας. Τη χρειάζεται η Θεσσαλία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μεγάλων έργων. Την χρειάζεται η Θεσσαλία γιατί ενωμένοι διεκδικούμε και κερδίζουμε».

Η Θεσσαλία δεν διοικείται από «άδεια καρέκλα»

«Η Θεσσαλία χρειάζεται περιφερειάρχη που να ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Η Θεσσαλία δεν μπορεί να διοικηθεί από «άδεια καρέκλα» ούτε μπορεί ένας ή μία αντιπεριφερειάρχης να υποκαθιστά τον περιφερειάρχη κι εκείνος να περνά από το γραφείο μια – δυο ώρες το απόγευμα… Ο ρόλος του περιφερειάρχη είναι κομβικός στη λειτουργία της περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται 24ωρη απασχόληση με σχέδιο, συνέπεια και προοπτική».

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει τα «θέλω» των Θεσσαλών

«Τα 3,5 αυτά χρόνια, οι συνεργάτες μου και εγώ, κάναμε χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλη την Θεσσαλία, καταγράψαμε τις ανάγκες σε κάθε γωνιά της Θεσσαλικής γης, ακούσαμε κάθε άνθρωπο, συζητήσαμε μαζί του, πήραμε τα μηνύματά του, συνεργαστήκαμε. Αυτή τη Θεσσαλία και τις ανάγκες, τις αποτυπώσαμε στο σχέδιο μας, στο νέο πρόγραμμά μας και είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα. Καλέσαμε τους ανθυποψηφίους μας, με τους οποίους αύριο εμείς θέλουμε και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στο περιφερειακό συμβούλιο, να μας καταθέσουν το πρόγραμμά τους και τα σχέδια τους. Αοριστολογία, υποσχεσιολογία, ανυπαρξία θέσεων και προτάσεων. Εμείς τους καλέσαμε και τους είπαμε: Να το, το πρόγραμμά μας, το έχουμε. Το πρόγραμμα αυτό, δεν είναι πρόγραμμα του Κ. Αγοραστού, ούτε της «Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών». Είναι πρόγραμμα των Θεσσαλών και μόνο εκείνων, γιατί μέσα εδώ διεισδύουν οι Θεσσαλικές επιθυμίες, μέσα σ αυτό το πρόγραμμα διεισδύουν οι λύσεις για τα Θεσσαλικά προβλήματα. Είναι τα «θέλω» για την αντιμετώπιση ανεργίας, 71 εκατ. και πλέον, είναι τα «θέλω» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της φτώχειας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της πρόνοιας και της υγείας, για την αντιμετώπιση των αγροτικών και των κτηνοτροφικών προβλημάτων. Είναι τα «θέλω» των ανθρώπων του πολιτισμού, των ανθρώπων του τουρισμού, των ανθρώπων της μικρής και μεσαίας  επιχείρησης».

Κάναμε τον μεγαλύτερο κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα

«Κάναμε έναν μεγάλο κοινωνικό διάλογο. Δεν κάναμε διαβούλευση. Κάναμε κοινωνικό διάλογο, μακριά από μικροεπιτροπές και ήταν ο μεγαλύτερος κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα, στον οποίον συμμετείχαν όσοι είχαν προτάσεις. Όσοι δεν είχαν, ήταν απόντες και σήμερα έρχονται τάχα να ισχυριστούν ότι έχουν προτάσεις. Εμείς μιλήσαμε με όλους και έχουμε καταγράψει τις απόψεις τους. Δεν αποκλείσαμε κανέναν. Κάναμε πράξη την ισόρροπη ανάπτυξη παντού. Και το ξέρει και η ανατολική και η δυτική Θεσσαλία. Το ξέρουν ο Βόλος και η Λάρισα. Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα».

Δώσαμε λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα

«Ξεμπλοκάραμε όλα τα μεγάλα έργα, 77 ημιτελή έργα από το Γ’ ΠΕΠ τα ολοκληρώσαμε και έτσι δεν χάνει ούτε ένα ευρώ η χώρα μας και η εθνική οικονομία. Πήραμε πάνω μας μια ωρολογιακή βόμβα που λέγεται Κάρλα, γιατί θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της Κάρλας και μόνο η αιρετή Περιφέρεια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να το λύσει. Και εμείς το πήραμε πάνω μας. Δώσαμε σε όλα τα χρόνια προβλήματα λύσεις, είτε λέγεται ηλεκτροκίνηση στο σιδηρόδρομο, είτε λέγεται λιμάνι, και κανένας δεν μιλάει για αυτό και δεν έχει εντάξει στο πρόγραμμά του το λιμάνι του Βόλου. Εμείς εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ έργα για το λιμάνι, για να δώσουμε λύση στα χρόνια προβλήματα του λιμανιού. Έχουμε εντάξει και ξεκινάμε και την ηλεκτροκίνηση στη σιδηροδρομική γραμμή Βόλος-Λάρισα, και σε όλη Θεσσαλία. Δώσαμε λύση στον περιφερειακό, δώσαμε λύση στα αθλητικά κέντρα, στα αθλητικά έργα στην Μαγνησία, αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Και φέραμε ισόρροπη ανάπτυξη. Και αν δείτε τους αριθμούς των ενταγμένων έργων στη Θεσσαλία, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα δείτε ότι υπάρχει ισορροπία, παρά τα όσα διατείνονται κάποιοι. Το ξέρω, ότι σε περιόδους προεκλογικές λέγονται και υπερβολές, καμιά φορά και τερατολογίες. Παρόλα αυτά εμείς τους θεωρούμε όλους συνεργάτες και θα συνεργαστούμε μαζί τους στο περιφερειακό συμβούλιο».

 


 

Αύριο Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό “Συμμαχία Υπέρ Των Πολιτών” κ. Κώστας Αγοραστός θα βρίσκεται:

– στις 10:00 π.μ. στον Ήχο FM 91.0
– στις 11:45 π.μ. στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας 93,6
– στις 13:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για το διακύβευμα των εκλογών στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού στη Λάρισα (Ρούσβελτ και Πατρόκλου γωνία) η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά
– στις 19:00 στο TV 10
– στις 20:00 σto ΑΣΤΡΑ ΤV

 


 

Αύριο Πέμπτη 22 Μαΐου 2014, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό “Συμμαχία Υπέρ Των Πολιτών” κ. Κώστας Αγοραστός θα βρίσκεται:

– στις 10:00 π.μ. στο Βόλο στο Ραδιόφωνο 9,86
– στις 11:30 π.μ. θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για το διακύβευμα των εκλογών στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού (Ιάσονος 78) η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά
– κατόπιν θα περιοδεύσει στην αγορά του Βόλου
– στις 16:00 θα βρίσκεται στην τηλεόραση του ΤRΤ
– και στις 21:15 θα βρίσκεται στο Θεσσαλία TV

 


 

21/5/2014

Κ. Αγοραστός: «Περισσότερες θέσεις εργασίας, η επείγουσα προτεραιότητά μας στη νέα θητεία»

«Θεωρούμε κάθε περίπτωση ανέργου μοναδική και προσπαθούμε να τον στηρίξουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο»

«Στη νέα θητεία προχωράμε όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Δεν αφήνουμε κανένα αβοήθητο, χωρίς φροντίδα και έμπρακτη αλληλεγγύη»

«Τα επόμενα χρόνια έχουμε ως αιρετή περιφέρεια για πρώτη φορά συγκεκριμένο πρόγραμμα  κατά της φτώχειας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προϋπολογισμού 71 εκατ. ευρώ»

«Κεντρική, απόλυτη, επείγουσα προτεραιότητά μας στη νέα θητεία είναι να συμβάλλουμε στη διατήρηση των υφιστάμενων και κυρίως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τη νέα γενιά».

Την βασική θέση του συνδυασμού «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» για τη νέα θητεία επαναβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός σε συναντήσεις που είχε και σήμερα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και πολίτες.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός, «στην πρώτη θητεία μας ως αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας θέσαμε στόχο μέσα στην κρίση και παρά την κρίση να στηρίξουμε τις υγιείς επιχειρήσεις ώστε μέσω αυτών να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και σταδιακά να αρχίσουν να δημιουργούνται καινούργιες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μειώσαμε δραστικά, από τους 12 μήνες στον 1 μόλις μήνα, τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων και την εκταμίευση των κονδυλίων. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασώσαμε πολλές υγιείς επιχειρήσεις που πλήττονται από την έλλειψη ρευστότητας.

Κατανείμαμε 326,8 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλη τη Θεσσαλία. Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, στηρίξαμε και ή δημιουργήσαμε άμεσα κι έμμεσα περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.

Αν πετύχαμε όλα αυτά στα 3,5 χρόνια της πρώτης θητείας μας αναλαμβάνοντας την διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-13 το καλοκαίρι του 2011, προς το τέλος δηλαδή του προγράμματος, ο καθένας φαντάζεται τι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε στη νέα θητεία των 5 χρόνων, τώρα όταν μάλιστα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2014-20 από το οποίο η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη «κλειδώσει» 540 εκατ. ευρώ».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κατέστησε, πάντως, σαφές πως «εμείς θεωρούμε κάθε περίπτωση μοναδική και προσπαθούμε να στηρίξουμε κάθε άνεργο με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στη νέα θητεία προχωράμε όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Δεν αφήνουμε κανένα αβοήθητο, χωρίς φροντίδα και έμπρακτη αλληλεγγύη. Στη νέα θητεία έχουμε ως αιρετή περιφέρεια για πρώτη φορά συγκεκριμένο πρόγραμμα  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προϋπολογισμού 71 εκατ. ευρώ», επισήμανε και ανέφερε ότι με τα 71 εκατ. μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις όπως

-κάλυψη κόστους φύλαξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς, για τον ευπαθή πληθυσμό

-λειτουργία ΚΗΦΗ, Ιατροκοινωνικών Κέντρων και άλλων δομών για τη στήριξη του ευπαθή πληθυσμού

-δράσεις στήριξης ΡΟΜΑ και μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-τοπικά προγράμματα στήριξης μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (κοινωνική επιχειρηματικότητα)

– έργα Υποδομών Υγείας και Πρόνοιας  (όπως εξοπλισμοί νοσοκομείων, κτιριακές υποδομές πρόνοιας).

O Κώστας Αγοραστός σημείωσε ότι το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» ως προς την ανάγκη ανάπτυξης, αξιοποίησης και αύξησης της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την ανάγκη ενεργούς ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, λόγω της δραματικής εξέλιξης βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας και της μείωσης των οικογενειακών εισοδημάτων, εστιάζει στα εξής:

 • Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις.
 • Προώθηση της προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών.
 • Ένταξη ή/ και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
 • Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία, για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Στήριξη της περίθαλψης, της στέγασης και της σίτισης των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες.
 • Ανάπτυξη / δημιουργία και λειτουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών υποδομών, με χρήση νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ορθολογικά κατανεμημένες στο χωρικό σύνολο της Περιφέρειας.
 • Υποστήριξη των χαμηλών εισοδημάτων νοικοκυριών για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών αυτών των νοικοκυριών, στην υποχρεωτική 9ετή εκπαίδευση, ώστε να ανασχεθεί η σχολική διαρροή.

 

Ως προς την ανάγκη ενδυνάμωσης της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, αφ’ ενός μεταξύ του Ανατολικού και Δυτικού Τμήματος της Περιφέρειας, αφ’ ετέρου μεταξύ ορεινών και πεδινών ή / και παράλιων περιοχών, το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εστιάζει στα εξής:

 • Μεταφορική / οδική σύνδεση των εσωτερικών ζωνών με τους κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς και με τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας.
 • Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης κυρίως στις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας.
 • Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, παιδείας) και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αντίστοιχων υπηρεσιών στις απομακρυσμένες και χαμηλής ανάπτυξης περιοχές.
 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των συγκεκριμένων περιοχών, για αύξηση της απασχολησιμότητάς του και την αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Διαλειτουργικότητα και παραγωγική συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων / υποβαθμισμένων περιοχών, με τις ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, οι οποίες παρουσιάζουν και αστικές συγκεντρώσεις.

 


 

 

agorastos-farsala

20/05/2014

Κ. Αγοραστός περιοδεύοντας στα Φάρσαλα:

«Συμμετέχουμε στις εκλογές, ενώνουμε δυνάμεις»

«Τις λύσεις στα προβλήματα δεν τις δίνει η αποχή, τις δίνει η συμμετοχή. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε ψήφος είναι αναντικατάστατη»

«Το αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Η Θεσσαλία μπορεί και της αξίζει να αξιοποιήσει τη μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία που της δίνεται με το καινούργιο ΕΣΠΑ»

«Το πρωτόγνωρο έργο της αιρετής περιφέρειας στην πρώτη θητεία αποδεικνύει ότι η ψήφος των Θεσσαλών έχει αποτέλεσμα», επισήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός περιοδεύοντας σήμερα στη λαϊκή αγορά και το κέντρο των Φαρσάλων.

«Τις λύσεις στα προβλήματα δεν τις δίνει η αποχή, τις δίνει η συμμετοχή. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε ψήφος είναι αναντικατάστατη, έχει αξία, είναι δύναμη για τον τόπο μας και κάθε Θεσσαλό. Το μήνυμά μας σε όλους τους Θεσσαλούς είναι: «Συμμετέχουμε στις εκλογές της 25ης Μαΐου, ενώνουμε δυνάμεις, προχωρούμε μπροστά με το έργο μας».

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής των περιφερειακών εκλογών σημείωσε: «στις 18 Μαΐου κάναμε το πρώτο βήμα. Χρειάζεται, όμως, να κάνουμε το δεύτερο και καθοριστικότερο στις 25 Μαΐου. Προσερχόμαστε μαζικά στις κάλπες και ψηφίζουμε «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών». Ψηφίζουμε την πραγματική, την αληθινή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ψηφίζουμε την παράταξη που ενώνει την Θεσσαλία, που έχει οραματικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα καθώς και συγκεκριμένο σχέδιο με έργα και δράσεις για τη νέα θητεία, πρόγραμμα που αρχίζει να εφαρμόζεται χωρίς ούτε μία ημέρα καθυστέρηση. Γιατί η Θεσσαλία δεν μπορεί να περιμένει. Γιατί το αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Γιατί η Θεσσαλία μπορεί και της αξίζει να αξιοποιήσει τη μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία που της δίνεται με το καινούργιο ΕΣΠΑ».

Παράλληλα κ. Κώστας Αγοραστός, παρουσίασε τις προτεραιότητες της νέας θητείας:

-«Η ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, έχοντας ως αιχμή την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

-Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η ενεργός ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων.

Περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά σε περισσότερους Θεσσαλούς και ιδίως σε νέες και νέους.

-Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για αγροτική, τουριστική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

-Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

-Ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών  κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων».

Αναφερόμενος στην περιοχή του Δήμου Φαρσάλων ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

Βελτίωση Προσπελασιμότητας: (Μελέτη οδού Λάρισας – Φαρσάλων, Βελτίωση και συντήρηση επ.ο. δικτυού από διασταύρωση Ε.Ο. Βόλου-Δένδρα-Σκοπιά, δρόμος Πολυνέρι – Λεύκη, βελτίωση παράπλευρης οδού του οδ. δικτύου Φαρσάλων –Βόλου, απαλλοτριώσεις για την κατασκευή παράκαμψης Φαρσάλων και νέας γεφύρας ποταμού Ενιππέα, αποπεράτωση ασφαλτικού οδοστρώματος Ευιδρίου, δρόμος Αγ. Γεώργιος-όρια Π.Ε. Λάρισας),

Γεωργία: (έργα εμπλουτισμού του καρωτικού συστήματος Υπέρειας . Λάρισας-Ορφανών Καρδίτσας, μελέτη κατασκευής φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας, μελέτη ταμιευτήρα στη θέση: Δίλοφος Κακλιτζόρεμα, μελέτη ταμιευτήρα στη θέση: Ναρθάκι “Λουτζιακόρεμα”)

Αθλητισμός: (Έργα κεντρικού πυρήνα εθνικού σταδίου Φαρσάλων)

Ύδρευση: (Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και μεταφορά νερού από την γεώτρηση Αγίου Γεωργίου)

Αναπλάσεις- Περιβάλλον: (αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού ποταμού, περιβαλλοντική αναβάθμιση της βόρειας εισόδου της πόλης των Φαρσάλων, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων, αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων)

Τουρισμός – Πολιτισμός: (συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ακρόπολης και τμημάτων οχύρωσης πόλης αρχαίας Φαρσάλου, αποκατάσταση παραδοσιακών δεξαμενών υδροδότησης Φαρσάλων)

Εκπαίδευση (προσθήκη του 2ου 2/θεσιου νηπιαγωγείου, στο 2ο δημοτικό σχολειό Φαρσάλων, προμήθεια εξοπλισμού στο ειδικό δημοτικό και στο τμήμα ένταξης του 3ου δημοτικού σχολείου Φαρσάλων)

 


 

agorastos-apotelesma

Δήλωση Κώστα Αγοραστού για το αποτέλεσμα των εκλογών

Η παράταξή μας “Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών” πέτυχε μια καθαρή νίκη  αυξάνοντας αισθητά το ποσοστό της σε σχέση με το 2010 και έχοντας μια πολύ μεγάλη διαφορά της τάξεως των 25 ποσοστιαίων μονάδων από την δεύτερη παράταξη.

Με την ψήφο τους οι Θεσσαλοί αναγνωρίζουν το έργο που επιτελέστηκε στον τόπο μας στην πρώτη θητεία της αιρετής περιφέρειας. Επιβραβεύουν την πολιτική της συνεννόησης, της συνεργασίας και της συνένωσης δυνάμεων. Εμπιστεύονται την αυτοδιοικητική παράταξη που τήρησε τις δεσμεύσεις της κι έχει ρεαλιστικό  πρόγραμμα και  σχέδιο για την Θεσσαλία. Το πρόγραμμα που το διαμόρφωσαν οι ίδιοι οι Θεσσαλοί και το οποίο απαντά στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής μας.

Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα. Την επόμενη Κυριακή κάνουμε το δεύτερο και καθοριστικότερο. Προσερχόμαστε μαζικά στις κάλπες και ψηφίζουμε Συμμαχία υπέρ των Πολιτών. Ψηφίζουμε την πραγματική, την αληθινή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Για την Θεσσαλία της νέας εποχής, των μεγάλων επιλογών και των ανοιχτών οριζόντων. Για την Θεσσαλία της ισόρροπης  ανάπτυξης και των έργων, την Θεσσαλία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.

Την Θεσσαλία που μας αξίζει. Την Θεσσαλία που νικά.

 


 

agorastos-volo

16/5/2014

Κ. Αγοραστός σε ογκωδέστατη συγκέντρωση στο Βόλο:

«Προχωράμε μαζί και προχωράμε μόνο μπροστά»

«Σε κάθε περιφερειακή ενότητα σχεδιάζουμε ένα πυρήνα έργων και δράσεων που θα αποτελέσει τον πολλαπλασιαστή ισχύος της αναπτυξιακής προσπάθειας»

«Στις νέες και τους νέους στηρίζουμε πολλές ελπίδες για το μέλλον. Όνειρό μας είναι να δούμε τη Θεσσαλία να γεννά περισσότερες πρωτοπόρες ιδέες και να τις μετουσιώνει σε πράξη»

«Στην πρώτη θητεία της αιρετής περιφέρειας Θεσσαλίας, δρομολογήθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώνονται στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων συνολικά Μαγνησία 409 έργα 693 επενδύσεις προϋπολογισμού 643,7 εκατ. ευρώ»

«Προχωράμε μαζί και προχωράμε μόνο μπροστά. Μπροστά με το έργο μας. Δεν γυρίζουμε πίσω και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σήμερα το βράδυ σε εντυπωσιακή συγκέντρωση στο Βόλο.

«Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Αν τώρα κάνουμε πίσω, αν τώρα αλλάξουμε πορεία, αν τώρα εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι η φωνή μας, η ψήφος μας μπορεί να κάνει τη διαφορά, τότε θα χουμε κάνει ένα μεγάλο πισωγύρισμα», προειδοποίησε και κάλεσε τους Θεσσαλούς να πουν με την ψήφο τους «ένα μεγάλο «όχι» στις στείρες αντιπαραθέσεις, τα ιδεολογήματα, τους δογματισμούς, τα μεγάλα λόγια και τις μαγικές ικανότητες. Ο καιροσκοπισμός και η ελαφρότητα σε καμιά χώρα και σε καμιά εποχή δεν πήγαν τους λαούς μακριά. Δεν θα γυρίσουμε προς τα πίσω με άλματα στο κενό», σημείωσε.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανέδειξε το έργο της αιρετής περιφέρειας, έργο που όπως είπε «είχε ως γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών ενοτήτων», και ξεκαθάρισε πως «ποτέ οι πόροι δεν είναι επαρκείς. Πάντοτε θα υπάρχουν και άλλα έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν, και άλλες ομάδες που θα πρέπει να στηριχθούν.

Όμως, όταν υπάρχει σχέδιο οι παρεμβάσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά αλλά πολλαπλασιαστικά. Το σχέδιο μας για την επόμενη μέρα είναι να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους για να κινητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες, να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα και να προσελκύσουμε επενδυτές. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα σχεδιάζουμε ένα πυρήνα έργων και δράσεων που θα αποτελέσει τον πολλαπλασιαστή ισχύος της αναπτυξιακής προσπάθειας. Γύρω από αυτό τον πυρήνα θα κινητοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Όμως, θα απαιτηθεί μια αλλαγή νοοτροπίας από τις ομάδες παραγωγών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους επιστήμονες και επαγγελματίες: περισσότερη καινοτομία, έξυπνες λύσεις, νέα προϊόντα, καλύτερες υπηρεσίες, άνοιγμα στις διεθνείς αγορές».

Ο κ. Κ. Αγοραστός έστειλε μήνυμα στις νέες και τους νέους λέγοντας: «Τους περιμένουμε να τολμήσουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους. Σε σας στηρίζουμε πολλές ελπίδες για το μέλλον. Εσείς θα δημιουργήσετε τη Θεσσαλία του νου και της γνώσης. Θα είμαστε δίπλα σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Όνειρό μας είναι να δούμε τη Θεσσαλία να γεννά περισσότερες πρωτοπόρες ιδέες και να τις μετουσιώνει σε πράξη. Όνειρό μας είναι να δούμε την επόμενη 5ετία εκατοντάδες ακόμα και χιλιάδες συμπολίτες μας να πετυχαίνουν.

Η Θεσσαλία του αύριο θα οικοδομηθεί με αυτού του είδους τις πραγματικές ιστορίες επιτυχίας. Η μόνη μας φιλοδοξία είναι να πετύχουμε μαζί την ανάταξη της περιφέρειά μας. Το χρωστάμε στη δική μας γενιά αλλά κυρίως στα παιδιά μας.

Ποτέ δεν είπαμε ότι αυτό το ταξίδι θα ήταν εύκολο και δεν το υποσχόμαστε ούτε τώρα. Ναι, το μονοπάτι μας είναι δύσκολο, αλλά οδηγεί σε ένα καλύτερο μέρος.

Ναι, ο δρόμος μας είναι μακρύτερος, αλλά προχωράμε μαζί. Γι αυτό προχωράμε μόνο μπροστά. Δεν γυρίζουμε πίσω και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Εμπνέουμε ο ένας τον άλλον. Αντλούμε δύναμη από τις επιτυχίες μας και μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αλλά κρατάμε σταθερά το βλέμμα μας στραμμένο στον ορίζοντα, έχοντας βαθιά την πίστη μέσα μας ότι, ναι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Ο κ. Κώστας Αγοραστός αναφέρθηκε στους δεσμούς του με τον Βόλο (η σύζυγός του Χριστίνα Παναγή μεγάλωσε στη γωνία Πολυμέρη-Κασσαβέτη), υπενθύμισε πως η παρουσία του στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων ήταν συνεχής και τόνισε μιλώντας σε πρώτο ενικό:

«Σίγουρα κάναμε και λάθη, ίσως κάποιους να τους αδικήσαμε. Διεκδικώ το δικαίωμα στο λάθος όχι όμως το δικαίωμα στην απραξία, την ατολμία, και τη μετάθεση ευθυνών. Είμαι όμως περήφανος γιατί σεβάστηκα και επέλεξα να υπηρετώ με κάθε δύναμη, ψυχική και σωματική, τα υψηλά οράματα που πρέπουν στον τόπο μου. Είμαι περήφανος για το έργο που επιτελέσαμε όλοι μαζί και σας παρουσιάσαμε και είμαι ακόμα πιο περήφανος για το όραμα μας που μετουσιώνεται σε στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της ανάπτυξης του τόπου μας, και δεν στέκει λέξη μετέωρη στην δίνη των εντυπώσεων».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Στην πρώτη θητεία της αιρετής περιφέρειας Θεσσαλίας, δρομολογήθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώνονται στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων συνολικά Μαγνησία 409 έργα 693 επενδύσεις προϋπολογισμού 643,7 εκατ. ευρώ. Ο κ. Κώστας Αγοραστός έκανε εκτενή αναφορά στην ομιλία του στο έργο της αιρετής περιφέρειας στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων αναφέροντας ενδεικτικά τα εξής μεγάλα έργα και παρεμβάσεις:

-Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας

Είναι το μεγαλύτερο Περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, το οποίο αναζωογονεί την περιοχή, λύνει προβλήματα στην ύδρευση και την άρδευση και ενδυναμώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές για τον Τουρισμό

-Η κατασκευή και ο εξοπλισμός ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τομέα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και ο εξοπλισμός του νοσοκομείου. Μαζί με την προμήθεια 45 ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ και 54 οχημάτων στην Τροχαία για την οδική ασφάλεια, την δημιουργία δύο Περιφερειακών Ιατρείων, Καναλιών και Σουρπής, αλλά και την ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ προσπαθούμε κάθε μέρα ώστε κανείς πολίτης να μην νιώθει απροστάτευτος.

-Τα δυο νέα κτίρια για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η ενίσχυση του Πανεπιστημίου στο Βόλο, είναι προτεραιότητα και για την εκπαίδευση και για την ανάπτυξη όλης της Περιφέρειας. Στηρίζουμε αυτόν τον πυρήνα για μια «έξυπνη» Θεσσαλία.

-Η λιμνοδεξαμενή στον Ξηριά του Αλμυρού. Με το έργο αυτό αποκτούμε τη δυνατότητα να έχουμε αποθέματα, να υπάρχει στη Μαγνησία μια «τράπεζα νερού», τώρα που έχουν μειωθεί οι φυσικές δεξαμενές.

-Το φράγμα στο Μαυρομάτι Αλμυρού. Η υλοποίηση αυτού του έργου εξασφαλίζει ότι φτάνει καθαρό νερό σε κάθε σπίτι σε πολλούς οικισμούς του Δήμου Αλμυρού. Με επάρκεια και ποιότητα.

-Τα αντιπλυμμυρικά έργα στον ποταμό Ξηριά. Με τα έργα στον ποταμό Ξηριά φτιάχνουμε μια ασπίδα προστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Προστατεύουμε το Περιβάλλον αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή.

-Η δημιουργία υποβρύχιων μουσείων – καταδυτικών πάρκων στον Παγασητικό και στις Σποράδες. Η Μαγνησία μπορεί να ζει από την φυσική της ομορφιά. Την αναδεικνύουμε, την αξιοποιούμε, την προστατεύουμε. Για τον Τουρισμό, αλλά και για εμάς που ζούμε εδώ.

Αναφερόμενος στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ο κ. Αγοραστός σημείωσε ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα κυριότερα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

Αθλητισμός: (κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς, ανακατασκευή σκοπευτηρίου Δ. Ρήγα Φεραίου”, κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ζαγοράς Μουρεσίου, βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του δημοτικού σταδίου Σκιάθου, κατασκευή επιφάνειας γηπέδου μπάσκετ Σκιάθου, κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αλοννήσου, βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές Σκιάθου)

Γεωργία: (αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικο με δίκτυα μεταφοράς νερού, κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού, κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αγωγού μεταφοράς Καστανιάς Αλοννήσου, κατασκευή λιμνοδεξαμενής Πανόρμου Σκοπέλου, συντήρηση αγροτικού δρόμου με αμμοχάλικο 3Α στον Αλμυρό εντός αναδασμού, φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Δήμου Σούρπης Νομού Μαγνησίας, αγροτικός εξηλεκτρισμός Μαγνησίας)

Περιβάλλον: (επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χείμαρρου Ξηριά, αποφόρτιση χειμάρρου Κραυσιδώνα από όμβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή εκτροπή εκβολή αυτών στη θάλασσα, επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα Κραυσιδώνα, επέκταση του δικτυού ποδηλατοδρόμου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής, αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές παρέμβασης του σχεδίου Urbameco, περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Νέας Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στοιχείων, πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. Δέλτα Νέας Ιωνίας Δήμου Βόλου, επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, αναθεώρηση και επέκταση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, επισκευή επανάχρηση κτιρίου στρατώνα , μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Νέας Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας, ανάπλαση πλατειάς Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Μακρινίτσας Νομού Μαγνησίας, μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ζαγοράς Νομού Μαγνησίας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μηλέων Νομού Μαγνησίας, οριοθέτηση ρέματος πλησίον παράλιας Παρίσαινας Δήμου Ζαγοράς Π.Ε. Μαγνησίας, οικιστικές αναπλάσεις στην δημοτική κοινότητα Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου Νομού Μαγνησίας – Πλατεία Ρολογιού, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Κεραμιδιού Νομού Μαγνησίας,

ΠΣ με την ΠΕΔΕ για τον πρώην ΟΕΚ για το έργο “κατασκευή & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιβάλλοντος χώρου στον οικισμό ΟΕΚ Βελεστίνο Ι”, ανάδειξη-προστασία και αξιοποίηση της περιοχής “Λίμνες Ζερέλια” -έργα ερμηνείας και διαχείρισης περιβάλλοντος, διαμόρφωση πάρκου Κροκιών Αλμυρού, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Ανάβρας Νομού Μαγνησίας, τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις οδοποιίας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Τρικερίου Νομού Μαγνησίας, συμπληρωματικά έργα παροχέτευσης όμβριων περιοχής Χόρτου Π.Ε. Μαγνησίας, μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αφετών, μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αργαλαστής, ανακατασκευή καλντεριμιών οικισμών Σκοπέλου & Γλωσσάς,

πεζοδρόμηση-ηλεκτροφωτισμός του δρόμου από ξενοδοχείο Ελένη έως Αγ. Ρηγινάκη στη Σκόπελο, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρόμιων Τ.Κ.Ν.Κλήματος, ανάπλαση περιοχών Δήμου Σκοπέλου, μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πλατειάς και παιδικής χαράς Αγίας Τριάδας Δήμου Σκιάθου, προστατευτικά αντιπλημμυρικά έργα & αποκατάσταση ζημιών κατολισθήσεων στα δημοτικά διαμερίσματα Δ. Σκιάθου, αποκατάσταση του κτιρίου στην οδό Ουρανίτσης 5 στη Σκιάθο και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Χώρα Αλοννήσου)

Εκπαίδευση: (κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος μηχανικών η/υ, τηλεπικοινωνιών & δικτύων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο, αποκατάσταση τμήματος πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του σε πανεπιστημιακό  κτίριο για τις ανάγκες του τμήματος οικονομικών επιστήμων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο, 17ο νηπιαγωγείο Βόλου, προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 7ο  δημοτικό σχολειό Νέας Ιωνίας – Μελισσάτικα, 2ο δημοτικό σχολειό Δήμου Πορταριάς – Άλλης Μεριάς, 5ο νηπιαγωγείο Βόλου, 1ο νηπιαγωγείο Αγριάς Νομού Μαγνησίας & προσθήκη 12ου νηπιαγωγείου στο χώρο του 1ου & 2ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας Βόλου, εξοπλισμός ειδικών σχολείων & τμημάτων ένταξης του Δήμου Βόλου, 2ο νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης, προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλμυρού, κατασκευή σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Βελεστίνου, προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑΜΕΑ Δήμου Ρήγα  Φεραίου, ανέγερση δημοτικού σχολειού Καλών Νερών, προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αλοννήσου, 3ο διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Σκιάθου στο Δήμο Σκιάθου, εξοπλισμός 2/θ ειδικού δημοτικού σχολειού Σκιάθου και για το τμήμα ένταξης γυμνάσιου Σκιάθου, βελτίωση κτιριακών υποδομών και αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Δήμου Σκιάθου, αποκατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο σε σχολικές μονάδες-κατασκευές νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιών προκατασκευασμένων από αμίαντο Π.Ε. Μαγνησίας.)

Λιμενικά : (μελέτη αλιευτικού καταφύγιου Αγ. Κυριακής Τρικερίου Μαγνησίας, μελέτη έργων ολοκλήρωσης λιμένα Πλατάνια Δ. Σηπιάδος Μαγνησίας, γεωτεχνική ερευνά έργων ολοκλήρωσης λιμένα Πλατάνια Δ. Σηπιάδος Μαγνησίας, μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Κυριακής, αποκατάσταση ζημιών σε αλιευτικά καταφύγια της Μαγνησίας & Σποράδων, μελέτη προγραμματικού σχεδίου (MASTER PLAN) λιμένα  Βόλου, μελέτη προγραμματικού σχεδίου (MASTER PLAN) λιμένα  Σκοπέλου, μελέτη προγραμματικού σχεδίου (MASTER PLAN) λιμένα  Σκιάθου, ανακατασκευή του κρηπιδώματος παλαιού λιμένα Σκιάθου, μελέτη ολοκλήρωσης λιμένα Αγ. Ιωάννη Πηλίου, αποκατάσταση κρηπιδώματος στον Αϊ Γιάννη Πηλίου & τοποθέτηση οβελών στον Αϊ Γιάννη Πηλίου & στο Κεραμιδί, αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικά έργα Ν. Μαγνησίας.)

Τουρισμός: ( τουριστική προβολή Π.Ε Μαγνησίας, πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις Μαγνησίας, προγραμματική σύμβαση ανασκαφικής ερευνάς αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών, επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του Χ.Κ. Πηλίου Μαγνησίας, εργασίες συντήρησης του Χ.Κ. Πηλίου, κατασκευή μόνιμων στεγάστρων και ανάδειξη μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Φέρων – Βελεστίνου & Αερινού – θολωτοί τάφοι Χλόης- Αερινού, αναστήλωση και αποκατάσταση τμημάτων του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδος και συνολική βελτίωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, συντήρηση και αποκατάσταση Κάστρου Παλαιών Δήμου Βόλου, συντήρηση και αποκατάσταση του ι. ναού Αγίου Ιωάννου Πρόδρομου Μακρινίτσας Πηλίου, προστασία και ανάδειξη των Μεγάρων Α και Β στο Μυκηναϊκό οικισμό Διμήνι Ιωλκού, συντήρηση και αποκατάσταση ιερού ναού Αγίου Νικόλαου Καναλιών, ανάδειξη Υπερείας Κρήνης στον αρχαιολογικό χώρο Φέρων-Βελεστίνου, στερέωση και αποκατάσταση Ι. Ν. Αγ. Αθανάσιου στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας Δήμου νότιου Πηλίου, αποπεράτωση αίθουσας θεάτρου του πολιτιστικού κέντρου ν. Ιωνίας,  ανακαίνιση διατηρητέου κτιρίου πρώην Τσικρίκη, επιχειρησιακό σχέδιο για την κατασκευή υποβρύχιων μουσείων και καταδυτικών πάρκων στις νήσους Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό, αποκατάσταση Ι.Μ. Ταξιάρχων Γλώσσας, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Λουτρακίου, σήμανση πολιτιστικής – περιβαλλοντικής πληροφορίας.)

Υγεία- πρόνοια : ( προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τα κέντρα υγειονομικής, προμήθεια κινητών μονάδων υγείας της 5ης Υ.Π.Ε., κτιριακές βελτιώσεις και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία ξενώνα βραχείας παραμονής ενήλικων Βόλου, ολοκληρωμένος ψυχιατρικός τομέας του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» – συμπλήρωση του Ψ. Τ. ενήλικων, κατασκευή ψυχιατρικού τμήματος παίδων και έφηβων και ανακατασκευή παλαιάς πτέρυγας Γ. Ν. Βόλου για τη δημιουργία Β’ Παθολογικής κλινικής και μονάδας μεσογειακής αναιμίας, δημιουργία περιφερειακού ιατρείου ΤΔ Σούρπης, ενίσχυση των Κέντρων Υγείας της Θεσσαλίας με ασθενοφόρα, κατασκευή νέου κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου, προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου 64 Τομών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κέντρων Υγείας Γ.Ν. Βόλου, παρέμβαση σε δυο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία δομής ΣΥΔ, αναβάθμιση υποδομών θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ – πιλότος

δημιουργία περιφερειακού ιατρείου ΤΔ Καναλιών.)

Ύδρευση-αποχέτευση : (δίκτυα αποχέτευσης όμβριων  στους οικισμούς Βότση, Καλαμάκια και Πατητήρι, κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, διασύνδεση υδρευτικών γεωτρήσεων Σκιάθου με δεξαμενή νερού ύδρευσης, ανόρυξη – αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στη Σκιάθο, μεταφορά νερού από υπάρχουσα δεξαμενή στην θέση εικοσάρια προς το δημοτικό διαμέρισμα Στεφανοβικείου, ενίσχυση εξωτερικού υδραγωγείου – μεταφοράς πηγαίων νερών ορεινού όγκου Πηλίου, κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο συνοικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πρώην κοινότητας Κεραμιδιού, αποχέτευση λυμάτων Δήμου Πορταριάς και κοινότητας Μακρινίτσας (συμπληρωματικές εργασίες), επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό Πύθου, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, αντικατάσταση καταθλιπτικών σωλήνων, αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Σκιάθου, αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή των Κουκουναριών Σκιάθου, έργα για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας )

Συγκοινωνίες: (βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Μαγνησίας, στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Ν. Μαγνησίας, προμήθεια χρώματος διαγράμμισης Π. Ε. Μαγνησίας,  συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού Ν. Μαγνησίας, αποχιονισμοί και αντιμετώπιση εκτάκτων από πλημμύρες, αποκατάσταση ζημιών, κατολισθήσεων Π.Ε. Μαγνησίας, παράκαμψη χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου (μελέτη) Π.Ε. Μαγνησίας,

οδός Χάνια-Κισσός, ηλεκτροκίνηση σιδηροδρόμου Λάρισας – Βόλου, γεωτεχνική ερευνά -μελέτη για την αποκατάσταση ζημιών σε δυο θέσεις στο οδικό κύκλωμα Πηλίου: Α. Καραβωμα -Ζαγορά Β. Καράβωμα –Ξουρίχτι,, συντήρηση οδών κύριου οδικού δικτύου πόλης Βόλου, βελτίωση οδού Αγριάς-Δράκειας(μελέτη), επείγουσα επισκευή αποκατάστασης τμήματος γεφύρας επί της Ε.Ο. 34 στην είσοδο του οικισμού Αγριάς, τροποποίηση και ολοκλήρωση μελέτης παράκαμψης Αγριάς. Άνω και Κάτω Λεχωνίων του οδικού κυκλώματος Πηλίου, ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Ρήγα Φεραίου πολεοδομικού συγκροτήματος Αγριάς, άμεση αποκατάσταση τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Πηλίου, ασφαλτόστρωση οδού από θέση Αλώνια προς Βρυσίτσα, ασφαλτόστρωση οδού από θέση Προφ. Ηλία εως Γιαλια, βελτίωση υφιστάμενης οδού προς Τζωρτζή Γιαλό, εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας λιμένος Βόλου συμφωνά με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS, γεωτεχνική ερευνά Αφήσσου-παράκαμψη Αφήσσου-Λεφοκάστρου-Κάλαμος -Χόρτο-παράκαμψηη Μηλίνας -Πλατάνια (μελέτη), μελέτη διαπλάτυνσης Επ. οδού Αγ.Βλασίου – Αγ. Γεωργίου Νηλείας, γεωτεχνική μελέτη Δ.Δ. Μουρεσίου, οδός Άγιος Λαυρέντιος-Χάνια (μελέτη), επισκευές στο οδόστρωμα της οδού Βόλου – Ζαγοράς, αποκατάσταση κατολισθήσεων στο 48ο χλμ της εθνικής οδού Βόλου-Νιοχωρίου-Ζαγοράς-Ξουρίχτι, και στο 7ο χλμ του δρόμου Χάνια-Καράβωμα, αποκατάσταση καθιζήσεων στο οδικό δίκτυο Ζαγοράς-Καράβωμα-Μουρεσίου, άμεσες επεμβάσεις σε κατολισθαίνοντα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Πηλίου, μελέτη παράκαμψης Ζαγοράς,

μελέτη βελτίωσης επ. οδού δέλτα Κορωπής- Μηλιές, επείγουσα αποκατάσταση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Βόλου-Χανιών, μελέτη παράκαμψης Βελεστίνου, βελτίωση οδικού τμήματος σύνδεσης του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου, ασφαλτικά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Φερρών, βελτίωση επαρχ. οδού από Αέρινο έως Περίβλεπτο – Ελευθεροχώρι Μαγνησίας, βελτίωση οδού εισόδου Πτελέου και διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού πηγαδιού Δήμου Πτελέου, βελτίωση οδικού δικτύου από Πέρδικα έως εθνικό δρόμο Μικροθηβών –Φαρσάλων, μελέτη παράκαμψης Αχίλλειου της Μαγνησίας -ειδ. αν. Πόρος, ασφαλτόστρωση της οδού Ν. Κλήμα – Τζιλάλη – Χ.Υ.Τ.Α, ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Αργαλαστής, ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Στεφανοβίκειου Δήμου  Κάρλας, βελτίωση οδού προς Ι.Μ. Ευαγγελισμού, βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξάνεμος, βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος)

 


 

agorastos-agia

16/5/2014

Κώστας Αγοραστός στην Αγιά: «Ενώνουμε δυνάμεις για την Θεσσαλία και τη ζωή  μας»

«Το έργο μας είναι παρακαταθήκη αξιοπιστίας για τη νέα θητεία»

«Αν σε 2,5 χρόνια και με το ΕΣΠΑ στο τέλος του, καταφέραμε μαζί με την τοπική κοινωνία να κάνουμε τόσα πολλά, ο καθένας αντιλαμβάνεται τι μπορούμε να πετύχουμε στη νέα θητεία που το νέο ΕΣΠΑ το διαχειριζόμαστε από την αρχή, υπάρχουν νέες δυνατότητες όπως με το γεωργικό και το κοινωνικό ταμείο κι εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι»

«Στις εκλογές της 18ης Μαΐου ενώνουμε δυνάμεις για την Θεσσαλία και τη ζωή μας», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σήμερα σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Αγιά.

«Στις εκλογές της 18ης Μαΐου οι Θεσσαλοί επιλέγουν τον συνδυασμό που έχει λύσεις, πρόγραμμα και σχέδιο για το μέλλον της Θεσσαλίας κι όχι αυτούς που εξαντλούν την δραστηριότητά τους σε γενικόλογες… διαπιστώσεις. Επιλέγουν τον συνδυασμό που μιλά με πράξεις και με έργο και όχι αυτούς που μοιράζουν «θα» και υποσχέσεις.

Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους Θεσσαλούς, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης και τοποθέτησης, και ζητούμε την ψήφο – εντολή τους να υλοποιήσουμε το ρεαλιστικό, κοστολογημένο και με συγκεκριμένα έργα και δράσεις πρόγραμμά μας. Τα 1.093 έργα  και οι επενδύσεις προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ που δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε ή υλοποιούμε στην πρώτη θητεία μας αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα για το τι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε στη νέα θητεία. Το έργο που μαζί με την τοπική κοινωνία κάναμε είναι η δύναμή μας, είναι παρακαταθήκη αξιοπιστίας για τη νέα θητεία», επισήμανε καταχειροκροτούμενος ο κ. Κώστας Αγοραστός.

«Αν σε 2,5 χρόνια και με το ΕΣΠΑ στο τέλος του, καταφέραμε μαζί με την τοπική κοινωνία να κάνουμε τόσα πολλά, ο καθένας αντιλαμβάνεται τι μπορούμε να πετύχουμε στη νέα θητεία που το νέο ΕΣΠΑ το διαχειριζόμαστε από την αρχή, υπάρχουν νέες δυνατότητες όπως με το γεωργικό και το κοινωνικό ταμείο κι εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο κ. Κώστας Αγοραστός έκανε στην ομιλία του εκτενή αναφορά στο έργο της αιρετής περιφέρειας στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, όπου δρομολογήθηκαν, ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται 370 έργα και 706 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 675 εκατ. ευρώ, αναφέροντας ενδεικτικά τα εξής μεγάλα έργα και παρεμβάσεις:

-Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας. Είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, το οποίο αναζωογονεί την περιοχή, λύνει προβλήματα στην ύδρευση και την άρδευση και ενδυναμώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές για τον Τουρισμό

-Η ολοκλήρωση  των οδών Λάρισας-Τρικάλων και Λάρισας-Καρδίτσας. Η κατασκευή των έργων αυτών ενώνει τη Θεσσαλία, διευκολύνει την μετακίνηση και μαζί με τα άλλα έργα οδοποιίας που γίνονται στην περιοχή. δημιουργεί τον οδικό χάρτη της Π.Ε Λάρισας του σήμερα και του αύριο.

–  Οι παρακάμψεις της Λάρισας (Καράγιωργα-Σανδράκη) και η αναμόρφωση της λεωφόρου Καραμανλή. Αυτά τα έργα οδικής ασφάλειας αποσυμφορούν το κέντρο της πόλης από τα βαρέου τύπου οχήματα, συνδράμουν στην αισθητική αναβάθμιση των περιοχών και στην δημιουργία περιπατητικών οδών.

-Τα οδικά έργα στο επαρχιακό δίκτυο (Σπηλιά-Καρίτσα, Βερδικούσια-Λογγά, παράκαμψη Σπηλιάς, Κυψελοχώρι-Μακρυχώρι). Με την αναμόρφωση των οδικού δικτύου σε κάθε γωνία της Π.Ε Λάρισας διευκολύνουμε τη ζωή παντού και τη δουλειά των παραγωγών μας, ενδυναμώνοντας την οικονομική ζωή.

-Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης και ο βιολογικός καθαρισμός για τα παράλια της Λάρισας. Η υλοποίηση αυτών των έργων εξασφαλίζει ότι το δίκτυο αποχέτευσης και το καθαρό νερό φτάνει σε κάθε σπίτι, ενώ προστατεύεται το περιβάλλον και υποστηρίζεται η τουριστική ανάπτυξη.

-Ο σύγχρονος εξοπλισμός για τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας,

Μαζί με τα Περιφερειακά Ιατρεία και τις νέες κινητές μονάδες φροντίδας αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ώστε κανένας πολίτης να μη νιώθει απροστάτευτος

ΕΡΓΑ 56,1 ΕΚΑΤ. ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ

Αναφερόμενος στο Δήμο Αγιάς ο κ. Αγοραστός ανέφερε, ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 56,1 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

Συγκοινωνίες: (ολοκλήρωση μελετών παραλιακού άξονα Θεσσαλίας σύνδεση ΠΕ Λάρισας – ΠΕ Μαγνησίας, τμήμα από διασταύρωση προς Καμάρι – Κεραμιδί έως Ρακοπόταμο, συντήρηση του ανατολικού εναλλακτικού οδικού άξονα κυκλοφορίας λόγω των κατολισθήσεων των Τεμπών, στο τμήμα δ/ση π.ε.ο. Λάρισας-βόλου- Αγιά –Αγιόκαμπος– Στόμιο – Ομόλιο δ/ση με ε.ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης., γεωτεχνικές έρευνες για τη μελέτη ολοκλήρωση μελετών παραλιακού άξονα Θεσσαλίας, ασφ/ση δράκο από άνω Σωτηρίτσα μέχρι διασταύρωση Μελιβοίας-Αγιάς, κατασκευή τεχνικού στο δρόμο Ομόλιο-Παλαιόπυργος, υποστηρικτικές εργασίες για επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου, γεωτεχνική ερευνά με γεώτρηση στην κατολίσθηση παράκαμψης Στομίου, παράκαμψη Γερακαρίου, παραλιακός άξονας (παράκαμψη Ομολίου), ασφαλτόστρωση δρόμου Σπηλιάς – Καρύτσας, υποστηρικτικές εργασίες επικαιροποίησης μελετών παραλιακού δρόμου από Ομόλιο έως Ρακοπόταμο, ολοκλήρωση κόμβου & οδός πρόσβασης προς Σ.Μ.Α. Αγιάς)

Ύδρευση – Αποχέτευση: (δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των ΤΚ Αγιοκάμπου – Κάτω Σωτηρίτσας – Βελίκας της ΔΕ Μελιβοίας, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελιβοίας, επιχορήγηση στη ΔΕΥΑ Αγιάς για το έργο βιολογικός καθαρισμός και αποχέτευση Δήμου Αγιάς, ολοκλήρωση δικτυού αποχέτευσης ΔΚ Αγιάς, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Ευρυμενών (βιολογικός καθαρισμός Στομίου), δίκτυο αποχέτευσης Στομίου, βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Αγιάς, κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης και αγωγός μεταφοράς νερού στο Δ. Μελιβοίας, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου και παρακολούθηση ποιότητας νερού της ΔΕΥΑ Μελιβοίας, αύξηση ποιότητας νερού με την κατασκευή δεξαμενών στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Μελιβοίας, τεχνικός σύμβουλος του έργου” εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελιβοίας”)

Γεωργία: (μελέτη ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Αγιόκαμπος “Λιβαδότοπος”, κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του  Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου, κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας, κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμό δικτυού άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας, άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου, κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον Πηνειό 4ο – 5ο αντλιοστάσιο Κουλουρίου – Ομολίου – Παλαιοπύργου)

Περιβάλλον: (μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Αγιάς, διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα, προστασία-αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας Δήμου Αγιάς, γεωτεχνική έρευνα (με γεώτρηση) στο λιμάνι Στομίου)

Τουρισμός – Πολιτισμός: (συντήρηση και αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Παντελεήμονα Αγιάς Ν. Λάρισας, ανάδειξη ιαματικής πηγής Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς, συντήρηση και ανάδειξη κάστρου  Βελίκας Δ. Μελιβοίας Ν. Λάρισας, σημάνσεις – προβολή τοπίων Δήμου Αγιάς, εκδηλώσεις «Με θέα στο Αιγαίο»)

Αθλητισμός: (βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γυμναστήριο της Αγιάς)

Ενώ εργασίες με μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν σε όλες της Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αγιάς.

 


 

agorastos-athlitika

16/5/2014

Κώστας Αγοραστός σε αθλητική εκδήλωση: «Η Θεσσαλία είναι η περιφέρεια με τις περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις στη χώρα»

«Κάθε βδομάδα και από μια διοργάνωση στη Θεσσαλία δημιουργούν ρεύμα αθλητικού τουρισμού στην περιοχή»

«Μέσω του νέου Προγράμματος δρομολογούμε τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων»

Σε εκδήλωση για τον αθλητισμό μίλησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία Υπέρ Των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός, παρουσία εκπροσώπων αθλητικών φορέων και ειδικότερα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε στο έργο που επιτέλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον τομέα του αθλητισμού τα 3,5 τελευταία χρόνια, ενώ παρουσίασε τις δεσμεύσεις του για τη νέα θητεία, με στόχο την αναβάθμιση και προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Θεσσαλία.

«Τα 3,5 τελευταία χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να δοθεί έμφαση στα αθλητικά δρώμενα της περιοχής μας» σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός και συνέχισε: «Η Θεσσαλία είναι η Περιφέρεια με τις περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις στη χώρα. Σε συνεργασία με όλους τους φορείς διοργανώσαμε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, βαλκανικά και πανελλήνια πρωταθλήματα και αγώνες σε όλα τα είδη των αθλημάτων. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήσαμε ένα ρεύμα αθλητικού τουρισμού στην περιφέρειά μας το οποίο έφερνε προστιθέμενα οφέλη και μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Κάθε βδομάδα σε όλη τη Θεσσαλία εκατοντάδες αθλητές από την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό μετέβαιναν στην περιοχή μας, έπαιρναν μέρος στις διοργανώσεις αυτές και γίνονταν οι καλύτεροι πρεσβευτές της περιοχής μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αθλητισμός για εμάς είναι κοινωνικό αγαθό που δίνει χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια. Ο αθλητισμός είναι παιδεία, φιλοσοφία και δημιουργεί συνεργασίες, ομαδικότητα, συλλογικότητα, ομοιογένεια και διαπλάθει ισχυρούς χαρακτήρες, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, την οποία περνά η χώρα μας».

Παράλληλα ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία με το ποσό των 15.790.000 ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι:

– Κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων προϋπολογισμού 8,8 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Τρικάλων: προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Αλοννήσου: προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Ζαγοράς-Μουρεσίου: προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ

– Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας Λάρισας: προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Αγριάς: προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ

– Σκοπευτήριο Δήμου Ρήγα Φεραίου: προϋπολογισμού 500.000 ευρώ

– Ποδηλατοδρόμιο Τρικάλων: προϋπολογισμού 400.000 ευρώ

– Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε Γυμναστήρια της Θεσσαλίας: προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Παράλληλα με το ποσό των 460.000 ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ το κλειστό γυμναστήριο στη Σκιάθο.

«Πρόκειται για έργα, τα οποία παρέμεναν ημιτελή για χρόνια και τα οποία με συντονισμένες προσπάθειες ολοκληρώνει η αιρετή Περιφέρεια. Μέσα από το πρόγραμμά μας «Θεσσαλία 2021» προγραμματίζουμε ακόμα περισσότερα για τον αθλητισμό με διοργανώσεις, έργα και δράσεις, ρεαλιστικές και πλήρως κοστολογημένες. Για να δώσουμε στους πολίτες μια διέξοδο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και για να προστατεύσουμε τους νέους μας από τις επικίνδυνες ατραπούς της ζωής. Μέσα από το νέο Πρόγραμμα δρομολογούμε τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ πρόκειται να συνεργαστούμε με όλους τους συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία για περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για δράσεις που αφορούν στην υγεία των αθλητών».

 


 

15/5/2014

Κ. Αγοραστός σε ογκωδέστατη συγκέντρωση στην Ελασσόνα:

«Ζητάμε ψήφο 5ετίας, όχι… ημέρας»

«Επιδιώκουμε την σύνθεση και την ενότητα των δυνάμεων που μπορούν να ανοίξουν μια νέα εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για μια Θεσσαλία με ανοιχτούς ορίζοντες, για μια Θεσσαλία της απλότητας και της ανθρωπιάς»

«Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε ή υλοποιούμε 370 έργα και 706 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 675 εκατ. ευρώ»

«Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους Θεσσαλούς, ανεξάρτητα από την πολιτική τους αφετηρία και προτίμηση, και ζητάμε ψήφο 5ετίας κι όχι… ημέρας. Ζητάμε ψήφο – εντολή να εφαρμόσουμε το ρεαλιστικό, κοστολογημένο και με συγκεκριμένα έργα και δράσεις πρόγραμμά μας «Θεσσαλία 202»,  υπογράμμισε καταχειροκροτούμενος ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σήμερα το βράδυ σε ογκωδέστατη συγκέντρωση στην Ελασσόνα.

«Επιδιώκουμε την σύνθεση και την ενότητα των δυνάμεων που μπορούν να ανοίξουν μια νέα εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για μια Θεσσαλία με ανοιχτούς ορίζοντες, για μια Θεσσαλία της απλότητας και της ανθρωπιάς, του καθημερινού αγώνα,  της ελπίδας για το καλύτερο και της προσπάθειας για το αδύνατο», διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε:

«Τα 1.093 έργα προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ που δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε ή υλοποιούμε στην πρώτη θητεία μας αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα για το τι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε στη νέα θητεία. Ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε ή υλοποιούμε 370 έργα και 706 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 675 εκατ. ευρώ», επισήμανε ο περιφερειάρχης και παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που ανέλαβε η αιρετή Περιφέρεια τα τελευταία 3,5 χρόνια για την προώθηση της Θεσσαλικής παραγωγής και τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προωθήσαμε 175 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 391,83 εκατ. ευρώ. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που δημιουργήσαμε το «ThessAgro», το σήμα πιστοποίησης της ποιότητας και της προέλευσης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, έτσι ώστε τα θεσσαλικά προϊόντα να έχουν ταυτότητα και να είναι αναγνωρίσιμα. Λειτουργεί ήδη πιλοτικά και εμπλουτίζεται το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο ώστε να μπορούν να γίνονται αγοροπωλησίες μέσα από το διαδίκτυο, ανοίγοντας έτσι μια νέα προοπτική στην προώθηση των θεσσαλικών προϊόντων. Σταθήκαμε δίπλα στους κτηνοτρόφους στα ζητήματα της φέτας, του γάλακτος, των δανείων και της χρήσης των βοσκοτόπων. Υλοποιούμε το πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων καθώς και πρόγραμμα εμβολιασμών των ζώων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ενώ με δράσεις όπως το «Καλάθι Θεσσαλικών Προϊόντων», την πιστοποίηση ΠΟΠ και ΠΓΕ, ενώ με τα έργα υποδομών που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, στοχεύουμε στη διατήρηση των επαγγελματιών του κλάδου και την προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά».

ΕΡΓΑ 42,5 ΕΚΑΤ. ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Αναφερόμενος στο Δήμο Ελασσόνας ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 42,5 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

Συγκοινωνίες: (περιμετρικός δρόμος Ελασσόνας, ασφαλτόστρωση οδού Λιβάδι – Σαραντάπορο, συντήρηση-βελτίωση του κεντρικού παρακαμπτήριου άξονα στο τμήμα Α/Κ Γυρτώνης-Τύρναβος – Ελασσόνα – Μ. Ελευθεροχώρι – όρια Νομού Κοζάνης και στο τμήμα Μ. Ελευθεροχώρι έως όρια Ν. Πιερίας, δρόμος Βερδικούσια-Λογγά, δρόμος Καλλιπεύκη -Καρυά Π.Ε. Λάρισας, δρόμος Καλλιπεύκη – όρια Ν. Πιερίας – Π.Ε. Λάρισας, βελτίωση δρόμου από διασταύρωση Ε.Ο. Λάρισας-Ελασσόνας μέχρι Ι.Μ.Βαλέτσικου Π.Ε. Λάρισας, μελέτη του έργου «αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Ροδιάς-Συκαμινέας», μελέτες παράκαμψης Ελασσόνας και δρόμου Ελασσόνας-Κοζάνης)

Γεωργία: (παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βαλανίδας Ν. Λάρισας, κατασκευή υπόγειου αγωγού Δ..Δ Παλαιοκάστρου Δήμου Ελασσόνας)

Εκπαίδευση: (ανέγερση 1ου 12/θεσιου Δημοτικού σχολείου Ελασσόνας,

προμήθεια εξοπλισμού ειδικού Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Γαλανόβρυσης Δήμου Ελασσόνας)

Περιβάλλον: (σύνταξη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Ελασσόνας,

περιβαλλοντική αποκατάσταση – διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ελασσόνας)

Ύδρευση – Αποχέτευση: (μεταφορά νερού και υδροδότηση Ελασσόνας από πηγές Κεφαλόβρυσου, υδροδότηση τοπικών κοινοτήτων Καρυάς – Συκαμινέας)

Αθλητισμός: (βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γυμναστήριο της Ελασσόνας)

Τουρισμός – Πολιτισμός: διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου Ελασσόνας για εγκατάσταση ψηφιακής προβολής της ιστορίας & του πολιτισμού».

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για τη νέα θητεία της αιρετής περιφέρειας εστιάζοντας στο γεγονός ότι «η Θεσσαλία, η κατ’ εξοχήν αγροτική και κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας έχει για πρώτη φορά 90 εκατ. ευρώ για δράσεις και έργα στον πρωτογενή τομέα.

Στη νέα θητεία θέτουμε για τον πρωτογενή τομέα τις εξής τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες:

-Δημιουργία υποδομών (αρδευτικών και οδικών δικτύων) για την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος

-Υποστήριξη παραγωγών οργανώσεων και αγροτικών επιχειρήσεων από το γεωτεχνικό δυναμικό της περιφέρειας

-Αξιοποίηση πόρων για τον πρωτογενή τομέα μέσω του νέου ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και του νέου ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)

-Προβολή και προώθηση των θεσσαλικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, δρομολογούμε έργα και παρεμβάσεις με βάση τους εξής εννέα τομείς δράσης:

-Μικρά και μεσαία εγγειοβελτιωτικά έργα

-Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

-Αναδασμοί.

-Αγροτικός εξηλεκτρισμός.

-Δασική οδοποιία.

-Δράσεις για βοσκοτόπους.

-Δράσεις Αγροτικού Τομέα στα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης (τύπου LEADER)

-Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων νέων αγροτών, ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μη γεωργικές δραστηριότητες

-Στήριξη RIS3 Thessaly για αγροδιατροφικό τομέα».

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτενή αναφορά έκανε και στην προτεραιότητα που θέτει η αιρετή περιφέρεια τη νέα θητεία στην ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών  κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Όπως ανέφερε, ειδικότεροι στόχοι είναι:

-«Η μεταφορική / οδική σύνδεση των εσωτερικών ζωνών με τους κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς και με τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας.

-Η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης κυρίως στις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας.

-Η ανάπτυξη ή/ και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, παιδείας) και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αντίστοιχων υπηρεσιών στις απομακρυσμένες και χαμηλής ανάπτυξης περιοχές.

-Η ανάπτυξη / αναβάθμιση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των συγκεκριμένων περιοχών, για αύξηση της απασχόλησης και αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.

-Η παραγωγική συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων / υποβαθμισμένων περιοχών, με τις ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας».

Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλών υποδομών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Όπως είπε, ειδικότεροι στόχοι είναι:

-Η ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση υποδομών διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές).

-Ο σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων.

-Η σύνδεση οικιστικών κέντρων, τουριστικών / πολιτιστικών περιοχών και παραγωγικών κέντρων της Περιφέρειας, με το κύριο οδικό και λιμενικό δίκτυο και τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας».

 


 

15/5/2014

Κώστας Αγοραστός: «Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση των θέσεων εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων»

Τουλάχιστον 71 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω του Κοινωνικού Ταμεία στη νέα θητεία της αιρετής Περιφέρειας

Τις δεσμεύσεις του για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός. Οι θέσεις αυτές εμπεριέχονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» το οποίο προβλέπει σειρά δράσεων σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Κ. Αγοραστός αναφερόμενος στο πρόγραμμα αυτό σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, πλήρες, κοστολογημένο, με δράσεις και έργα σε όλους τους τομείς και στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των Θεσσαλών. Κεντρική προτεραιότητά μας στη νέα θητεία είναι να συμβάλλουμε στη διατήρηση των υφιστάμενων και κυρίως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τη νέα γενιά. Προγραμματίζουμε ενέργειες και πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, την ενεργός ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων».

Μεγάλο μας όπλο στην κατεύθυνση αυτή, σημείωσε ο κ. Αγοραστός, είναι τα τουλάχιστον 71 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο διεκδίκησε και πρόκειται να έχει η αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας στη νέα θητεία. Παράλληλα διεκδικούμε μέσω του ΠΕΠ πρόσθετους πόρους 35 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Αυτοί αφορούν τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της ενίσχυσης της Δημόσιας Διοίκησης. Και αυτό, γιατί η άμεση διαχείριση πόρων των κατηγοριών αυτών σε τοπικό επίπεδο από την Περιφέρεια, και ειδικότερα για τη στήριξη του RIS3Thessaly αλλά και των Χωρικών – Τοπικών Προγραμμάτων, θα έχει πραγματική στόχευση και αποτέλεσμα στην κοινωνία.

Παράλληλα στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» περιλαμβάνονται και δράσεις για βελτιώσεις, αλλά και επέκταση των υποδομών υγείας και πρόνοιας, ενώ σ’ αυτό το καθώς και πόροι του ΕΚΤ για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια, με παρεμβάσεις ένταξης στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, καθώς και για συμπλήρωση – ενίσχυση υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Οι επιμέρους προτεραιότητες που τίθενται είναι οι εξής:

 • Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις.
 • Προώθηση της προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών.
 • Ένταξη ή / και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
 • Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία, για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Στήριξη της περίθαλψης, της στέγασης και της σίτισης των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές.
 • Ανάπτυξη / δημιουργία και λειτουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών υποδομών, κυρίως προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, με χρήση νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ορθολογικά κατανεμημένες στο χωρικό σύνολο της Περιφέρειας.
 • Υποστήριξη των χαμηλών εισοδημάτων νοικοκυριών για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών αυτών των νοικοκυριών, στην υποχρεωτική 9ετή εκπαίδευση, ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή.

Επιπρόσθετα μέσω στοχευμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων επιθυμούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην αντιμετώπιση, αλλά και στην πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των συνθηκών πρόσβασης στην εκπαίδευση. Οι  επενδυτικές προτεραιότητες έχουν σαν στόχο:

– την ανάσχεση της συρρίκνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων να αντιμετωπίσουν την κρίση

– την επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες

– την αύξηση της δυναμικότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, σε αντίστοιχα χωρικά και διοικητικά επίπεδα της Περιφέρειας  (Περιφερειακή Ενότητα / Δήμος).

– την ένταξη στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην απασχόληση ή/και στην κατάρτιση

– την προώθηση στην μαθητεία και στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων νέων, γυναικών, μεγάλης ηλικίας ανέργων και γενικότερα ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

– την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων

– την διαφύλαξη της υγείας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

– την παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

– την αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες

– την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους αποφοίτους της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

– την βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης του συνολικού πληθυσμού

 


 

15/5/2014

Πρόγραμμα περιοδείας Κώστα Αγοραστού

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός αύριο Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 θα πραγματοποιήσει στις 13:00 το μεσημέρι κεντρική ομιλία στην Αγιά, στον πεζόδρομο της 25ης Μαρτίου.

Ενώ το βράδυ στις 21:00 θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στο Βόλο στο ξενοδοχείο «Ξενία».

 


 

agorastos-episkepsis

14/5/2014

Κώστας Αγοραστός με φορείς στη Λάρισα: «Πρόγραμμά μας οι επιθυμίες των Θεσσαλών»

Ανέπτυξε το πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» δηλαδή τις 6 βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες καθώς και τα έργα ανά τομέα που προωθεί η αιρετή Περιφέρεια στη νέα θητεία

Ανέπτυξε τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες για τη νέα θητεία στην αιρετή Περιφέρεια

Συναντήσεις με φορείς στην πόλη της Λάρισας είχε σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία Υπέρ Των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός. Ο κ. Αγοραστός επισκέφτηκε διαδοχικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, το Εμπορικό Επιμελητήριο, και το ΣΘΕΒ, όπου στα πλαίσια της συνεργασίας που αναπτύχθηκε με την αιρετή Περιφέρεια, είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους φορείς εξηγώντας τις δράσεις και τα έργα, που προγραμματίζονται στη νέα θητεία και πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του ολοκληρωμένου προγράμματος «Θεσσαλία 2021», που περιλαμβάνει δράσεις σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέπτυξε τις έξι βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες: α) ενίσχυση της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων έχοντας ως αιχμή την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, β) αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων, γ) Ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλών υποδομών, για την ανάπτυξη και την

απασχόληση, δ) προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με επάρκεια πόρων για αγροτική, τουριστική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη και απασχόληση, ε) Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στ) ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών  κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου ο κ. Κ.ώστας Αγοραστός συναντήθηκε με το διοικητή κ. Θανάση Μητσιό, τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του νοσοκομείου, αναφέρθηκε στο έργο της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στα έργα αναβάθμισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Π.Ε. Λάρισας ύψους 13,74 εκ. ευρώ, σε συνεργασία όλων των φορέων και με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμά του για τη νέα περίοδο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε καινοτόμες δράσεις στο χώρο της υγείας, ενώ σημείωσε ότι πρόκειται να συνεχίσει να προωθεί ουσιαστικά έργα για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στη Λάρισα και τη Θεσσαλία γενικότερα.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Παναγιώτη Γούλα και τα μέλη της διοίκησης ο κ. Αγοραστός επεσήμανε την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της αιρετής Περιφέρειας και ΤΕΙ με αποτέλεσμα να προχωρά το νέο κτίριο για τη σχολή Επιστημών Υγείας, τα νέα κτίρια κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και ο νέος εξοπλισμός των εργαστηρίων. Όπως τονίστηκε η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και στο πρότυπο αγρόκτημα αλλά και σε άλλους τομείς όπως: οι εξετάσεις των τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς και η διαμόρφωση του RIS3 για την έρευνα και την έξυπνη εξειδίκευση.

Στην αστυνομική διεύθυνση Λάρισας ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλίας κ. Γιώργος Σουγλέρης και το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας ευχαρίστησαν τον περιφερειάρχη για την προμήθεια των 54 νέων περιπολικών και των μοτοσικλετών μέσω του ΕΣΠΑ, για όλη τη Θεσσαλία, που διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών οργάνων. Από την πλευρά του ο κ. Αγοραστός σημείωσε ότι η χρηματοδότηση των νέων οχημάτων της Τροχαίας ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη και έχουν θετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας ο πρόεδρος κ. Δημήτρης Αδάμ και τα μέλη του Δ.Σ σημείωσαν την καλή συνεργασία που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα με την αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο κ. Αγοραστός από την πλευρά του εξέφρασε την στήριξή του προς το επιμελητήριο το οποίο πρέπει να παραμείνει ένα ς ισχυρός θεσμός αποτελώντας κυψέλη επιχειρηματικότητας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των 1215 επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 128 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων – Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), κ. Απόστολο Δοντά, και τα μέλη του ΔΣ, επισημάνθηκε η καλή συνεργασία, που υπήρξε στην κατάρτιση του RIS3 (πρόγραμμα για την έρευνα και την έξυπνη ειδίκευση) καθώς και τις δράσεις για την επιχειρηματικότητα, που προγραμματίζονται μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Ο κ. Κ. Αγοραστός υπογράμμισε τις 401 επενδύσεις και τις 80 στον πρωτογενή τομέα προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που αποπληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του επενδυτικού νόμου και υπογράμμισε ότι σε συνεργασία με όλους τους φορείς καταρτίστηκε το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021», ένα πρόγραμμα, πλήρες, κοστολογημένο, με δράσεις σε όλους τους τομείς και στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των Θεσσαλών.

 


 

agorastos-karditsa

14/5/2014

Κώστας Αγοραστός σε ογκωδέστατη συγκέντρωση στην Καρδίτσα:

«Περισσότερες θέσεις εργασίας, η απόλυτη προτεραιότητά μας στη νέα θητεία»

«Στην πρώτη θητεία της αιρετής περιφέρειας Θεσσαλίας, δρομολογήθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώνονται στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 37 έργα και 176 επενδύσεις προϋπολογισμού 415,4 εκατ. ευρώ».

«Για τη νέα θητεία δεσμευόμαστε να μην επιβάλλουμε φόρους και τέλη και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση Θεσσαλίας να απορροφήσει τα τελευταία 150 εκατ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ χωρίς να χάσει ούτε ευρώ και ταυτόχρονα να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την απορρόφηση των 540 εκατ. ευρώ του καινούργιου ΕΣΠΑ»

«Στη νέα θητεία προχωράμε όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Δεν αφήνουμε κανένα αβοήθητο, χωρίς φροντίδα και έμπρακτη αλληλεγγύη»

«Τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες και έργα σε εννέα τομείς δράσης για αγρότες – κτηνοτρόφους»

«Κεντρική, απόλυτη, επείγουσα προτεραιότητά μας στη νέα θητεία είναι να συμβάλλουμε στη διατήρηση των υφιστάμενων και κυρίως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τη νέα γενιά», δεσμεύτηκε καταχειροκροτούμενος ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σήμερα σε ογκωδέστατη συγκέντρωση στην Καρδίτσα.

Με τις νέες και τους νέους να δίνουν εντυπωσιακό παρών στη συγκέντρωση, ο κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε: «είμαι απόλυτα πεπεισμένος για τις γνώσεις, τις ικανότητες, την δυναμική που έχει η νέα γενιά στη Θεσσαλία. Πιστεύω ότι αν δοθούν στις νέες και τους νέους μας οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να εργαστούν και να προσφέρουν στον τόπο μας, μπορούν πραγματικά να μεγαλουργήσουν. Γι’ αυτή τη θαυμάσια νέα γενιά αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Γι’ αυτή τη θαυμάσια νέα γενιά αξίζει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Γι’ αυτή τη θαυμάσια νέα γενιά δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στη νέα θητεία, όλοι μαζί να «χτίσουμε» την Θεσσαλία της νέας εποχής, την Θεσσαλία των έργων και των σύγχρονων υποδομών, την Θεσσαλία των μεγάλων επιλογών και των ανοιχτών οριζόντων», διαβεβαίωσε υπό τα θερμά χειροκροτήματα ο κ. Κ. Αγοραστός.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισήμανε ότι «δεν πρέπει να λείψει κανείς από τις εκλογές της προσεχούς Κυριακής. Δεν είναι «χαλαρή» η ψήφος, δεν είναι ψήφος μιας… ημέρας. Είναι ψήφος ευθύνης και προοπτικής. Είναι ψήφος 5ετίας. Είναι ψήφος που καθορίζει το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλίας καθώς και την ζωή των Θεσσαλών για πολλά χρόνια», ξεκαθάρισε.

ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ

Κάνοντας τον απολογισμό της πρώτης θητείας στην αιρετή περιφέρεια, ο κ. Κ. Αγοραστός τόνισε: «Αναλάβαμε τον Ιανουάριο του 2011 σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες από κάθε άποψη. Τότε είχαμε δύο επιλογές:

Η μία ήταν η εύκολη: να πλεύσουμε με το κύμα της οργής και να επιλέξουμε τον δρόμο της αδράνειας και της μετάθεσης ευθυνών στους προκατόχους μας και το κεντρικό κράτος.

Η δεύτερη ήταν η δύσκολη: Να ακολουθήσουμε τον δύσβατο, τον ανηφορικό δρόμο. Την οδό της ευθύνης και του καθήκοντος. Να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε.

Θέσαμε έναν εξαιρετικά φιλόδοξο – έτσι ακούστηκε τότε – στόχο, ο οποίος όμως αποδείχτηκε στην πράξη εξαιρετικά αποτελεσματικός: Κάθε ημέρα ένα έργο, μία πρωτοβουλία, μία δράση, μία δημιουργία.

Μπορεί ίσως να ακούγεται – και είναι – απόλυτα λογικό, στην εφαρμογή του όμως είναι πολύ δύσκολο. Διότι για να ξεκινήσεις ένα έργο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προεργασία, χρειάζονται πολλές ημέρες με αφανή δουλειά πριν αναλάβουν δράση οι μπουλντόζες…

Δώσαμε τότε ένα όρκο τιμής: Να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για τον τόπο μας. Να σταθούμε δίπλα σε κάθε οικογένεια της Θεσσαλίας. Να εδραιώσουμε την αιρετή περιφέρεια σε γερά θεμέλια. Δεσμευτήκαμε τότε ότι γνώμονας των ενεργειών μας είναι η αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας να γίνει Πρότυπο Δυναμικής και Ισόρροπης Ανάπτυξης, Πρότυπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρότυπο Δημοκρατικής Λειτουργίας και Διαφάνειας.

Τα αποτελέσματα σήμερα, μόλις 3 χρόνια και μερικούς μήνες μετά, μιλούν από μόνα τους:

-Δεν επιβάλλαμε ούτε ένα νέο φόρο ή τέλος όπως είχαμε σαφώς δεσμευθεί για να μην επιβαρύνουμε τους Θεσσαλούς.

-Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ καινούργιο δάνειο ώστε να μην επιβαρύνουμε τις επόμενες γενιές.

-Ξεκινήσαμε τις οικονομίες από το σπίτι μας, την περιφέρεια, δίνοντας εμείς οι ίδιοι ως αιρετοί πρώτοι το παράδειγμα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το γραφείο του περιφερειάρχη Θεσσαλίας είναι το ολιγομελέστερο σ’ ολόκληρη τη χώρα, ενώ στη θητεία μας δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ για δημόσιες σχέσεις.

-Συνολικά, μειώσαμε κατά 49%, στο μισό δηλαδή, τις λειτουργικές δαπάνες σε σχέση με το 2010, το τελευταίο έτος που λειτούργησαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

-Αποπληρώσαμε τις υποχρεώσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, εξυπηρετήσαμε κανονικά τα δάνεια που κληρονομήσαμε, έχουν εξοφληθεί πλέον όλες οι υποχρεώσεις της περιφέρειας προς πάσα κατεύθυνση ενώ για τα καινούργια έργα οι πληρωμές γίνονται σε χρόνο ρεκόρ.

Από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παραλάβαμε εν εξελίξει έργα και υποχρεώσεις, οι οποίες ανέρχονταν τότε στα 90 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και μάλιστα πολλές εκ των οποίων δεν είχαν βέβαιη χρηματοδότηση.

Θέσαμε ως κεντρικό στόχο να ολοκληρώσουμε τα έργα αυτά, να πιέσουμε να εξασφαλίσουμε επιπλέον χρήματα, να επανεκκινήσουμε σταματημένα έργα και να εντάξουμε νέα έργα, παρά τις αντιξοότητες. Όποιος ζει ή περνά σήμερα από την Θεσσαλία το διαπιστώνει: Ο τόπος μας είναι, από τη μία άκρη έως την άλλη, ένα απέραντο εργοτάξιο. Ως αιρετή περιφέρεια εντάξαμε, υλοποιούμε, συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε 1.069 μεγάλα και μικρότερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλ. Μπαλτατζής», το ΕΑΠΝΑ, το ΠΙΝΔΟΣ, το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, και από τους λιγοστούς πόρους, που διαθέτει η αιρετή περιφέρεια».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο κ. Κώστας Αγοραστός παρουσίασε καταχειροκροτούμενος το έργο της πρώτης θητείας στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας σημειώνοντας:

«Στην πρώτη θητεία της αιρετής περιφέρειας Θεσσαλίας, δρομολογήθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώνονται στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 37 έργα και 176 επενδύσεις προϋπολογισμού 415,4 εκατ. ευρώ».

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ενδεικτικά τα εξής μεγάλα έργα και παρεμβάσεις:

-«Η ολοκλήρωση της  επαρχιακής οδού Λάρισας-Καρδίτσας. Η κατασκευή του μεγάλου αυτού έργου, ενώνει τη Θεσσαλία, διευκολύνει την μετακίνηση και μαζί με τα άλλα έργα οδοποιίας που γίνονται στην περιοχή δημιουργεί τον οδικό χάρτη της Π.Ε Καρδίτσας του σήμερα και του αύριο.

-Το κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας- αίθουσα βαρέων αθλημάτων. Η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου, αλλά και άλλων ημιτελών έργων για τον αθλητισμό, αλλάζει την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, ιδιαιτέρως της νέας γενιάς και δημιουργεί δυνατότητες για διοργανώσεις στην Π.Ε Καρδίτσας.

-Η κατασκευή και ο εξοπλισμός ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος ενηλίκων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και ο αξονικός τομογράφος. Μαζί με την αναβάθμιση των κέντρων υγείας του Γ.Ν Καρδίτσας και τον νέο εξοπλισμό, αλλά και την κατασκευή του Περιφερειακού Ιατρείου Ρεντίνας προσπαθούμε κάθε μέρα ώστε κανείς πολίτης να μην νιώθει απροστάτευτος.

-Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης από τη λίμνη Σμόκοβου. Η υλοποίηση αυτού του έργου εξασφαλίζει ότι φτάνει καθαρό νερό σε κάθε σπίτι σε πάνω από 40 οικισμούς της Π.Ε. Καρδίτσας. Με επάρκεια και ποιότητα.

-Τα αντιπλυμμυρικά έργα στον ποταμό Μέγα. Με τα έργα στον ποταμό Μέγα φτιάχνουμε μια ασπίδα προστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Προστατεύουμε το περιβάλλον αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή».

ΔΕΚΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ

Ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέλαβε τις εξής 10 δεσμεύσεις για τη νέα θητεία της αιρετής περιφέρειας:

«-Ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση Θεσσαλίας δεσμευόμαστε να μην επιβάλλουμε φόρους και τέλη.

-Δεσμευόμαστε να μην επωμιστεί η αιρετή περιφέρεια νέα χρέη και δάνεια, τα οποία επιβαρύνουν τελικά τον πολίτη.

-Δεσμευόμαστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας να απορροφήσει τα τελευταία 150 εκατ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ χωρίς να χάσει ούτε ευρώ και ταυτόχρονα να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την απορρόφηση των 540 εκατ. ευρώ του καινούργιου ΕΣΠΑ.

-Δεσμευόμαστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας να συνεχίσει να είναι πρότυπο διαφάνειας χωρίς ούτε μία καταγγελία, ούτε μία σκιά.

-Δεσμευόμαστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας να διεκδικεί και να εξασφαλίζει επιπλέον κονδύλια για έργα από την κεντρική κυβέρνηση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

-Δεσμευόμαστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας να είναι το «σπίτι όλων των Θεσσαλών», με ανοιχτές πόρτες για όλους, να λειτουργεί αξιοκρατικά, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

-Δεσμευόμαστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας, στο πλευρό κάθε πολίτη, κάθε οικογένειας και μαζί να δίνουμε μάχες ενάντια σε επιλογές που αντιστρατεύονται τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της Θεσσαλίας και των Θεσσαλών.

-Δεσμευόμαστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας να μην είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, σημερινής ή αυριανής, να μην είναι εξαρτημένη από κανένα κόμμα, να μην υποτάσσει τις αποφάσεις και τις κινήσεις της τους όποιους κομματικούς σχεδιασμούς.

-Δεσμευόμαστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας να συμβάλλει στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής που έχει ανάγκη ο τόπος μας, να στηρίξει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να συμβάλλει ώστε η πατρίδα μας να βγει μια ώρα αρχύτερα από την κρίση.

-Δεσμευόμαστε μαζί με την κοινωνία να διεκδικήσουμε και να κατοχυρώσουμε ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες από το αθηναϊκοκεντρικό κράτος».

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ 71 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρουσίασε το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» για τη νέα θητεία και διαβεβαίωσε:

«Στη νέα θητεία προχωράμε όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Δεν αφήνουμε κανένα αβοήθητο, χωρίς φροντίδα και έμπρακτη αλληλεγγύη. Στη νέα θητεία έχουμε ως αιρετή περιφέρεια για πρώτη φορά συγκεκριμένο πρόγραμμα  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προϋπολογισμού 71 εκατ. ευρώ.

Ξεκινάμε δηλαδή με βάση αυτά τα 71 εκατ. για να υλοποιήσουμε δράσεις όπως

-κάλυψη κόστους φύλαξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς, για τον ευπαθή πληθυσμό

-λειτουργία ΚΗΦΗ, Ιατροκοινωνικών Κέντρων και άλλων δομών για τη στήριξη του ευπαθή πληθυσμού

-δράσεις στήριξης ΡΟΜΑ και μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-τοπικά προγράμματα στήριξης μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (κοινωνική επιχειρηματικότητα)

– έργα Υποδομών Υγείας και Πρόνοιας  (όπως εξοπλισμοί νοσοκομείων, κτιριακές υποδομές πρόνοιας).

Μία δεύτερη, εξαιρετικά σημαντική καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ είναι ότι έχουμε και ξεχωριστό πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Η Θεσσαλία, η κατ’ εξοχήν αγροτική και κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας έχει για πρώτη φορά 90 εκατ. ευρώ, ενώ φυσικά μπορούμε κι εμείς δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό και πόρους από το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη νέα θητεία θέτουμε για τον πρωτογενή τομέα τις εξής τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες:

-Δημιουργία υποδομών (αρδευτικών και οδικών δικτύων) για την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος

-Υποστήριξη παραγωγών οργανώσεων και αγροτικών επιχειρήσεων από το γεωτεχνικό δυναμικό της περιφέρειας

-Αξιοποίηση πόρων για τον πρωτογενή τομέα μέσω του νέου ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και του νέου ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)

-Προβολή και προώθηση των θεσσαλικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, δρομολογούμε έργα και παρεμβάσεις με βάση τους εξής εννέα τομείς δράσης:

-Μικρά και μεσαία εγγειοβελτιωτικά έργα

-Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

-Αναδασμοί.

-Αγροτικός εξηλεκτρισμός.

-Δασική οδοποιία.

-Δράσεις για βοσκοτόπους.

-Δράσεις Αγροτικού Τομέα στα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης (τύπου LEADER)

-Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων νέων αγροτών, ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μη γεωργικές δραστηριότητες

-Στήριξη RIS3 Thessaly για αγροδιατροφικό τομέα».

Αναλυτικά τα έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με όλους τους φορείς στην Π.Ε. Καρδίτσας:

Ύδρευση – Αποχέτευση: (ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, έργα ενίσχυσης κεντρικού και βόρειου κλάδου του δικτύου ύδρευσης, έργα ύδρευσης Καλυβιών Πεζούλας – Πεζούλας – Νεραΐδας – Νεοχωρίου του Δ. Νεβρόπολης Αγράφων, ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων), αγωγός ακαθάρτων οικισμού αθιγγάνων, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού διαρροών, διαχείρισης και τηλεελέγχου  του δικτυού ύδρευσης του Δήμου Καρδίτσας, , αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Παλαμά, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων & βιολογικός καθαρισμός Σοφάδων, αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μουζακίου, κατασκευή δικτυού ακαθάρτων Δ.Δ. Αρτεσιανού Δήμου Καρδίτσας, κατασκευή δικτυού αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της λίμνης Ν. Πλαστήρα)

Γεωργία – Εγγειοβελτιωτικά: (Αγροτική οδοποιία,  ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Π.Ε. Καρδίτσας, παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Κάππα-Χάρμα, παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Αγιοπηγής Μαυρίκα Π.Ε. Καρδίτσας, βελτίωση οδών προσπέλασης σε κτηνοτροφικές μονάδες του Νομού Καρδίτσας, καθαρισμός στραγγιστικών και αρδευτικών συλλεκτήρων – τάφρων Καρδίτσας, κατασκευή αρδευτικών αντλιοστασίων και ολοκλήρωση δικτύων Καρδίτσας, συμπληρωματικά έργα βελτίωσης άρδευσης περιοχής ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας από τα νερά του ταμιευτήρα Σμοκόβου, αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Καρδίτσας, κατασκευή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Βλοχού Π.Ε. Καρδίτσας, κατασκευή τεχνικών στο αγροτικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας, προμήθεια σωλήνων άρδευσης, προμήθεια & τοποθέτηση inverter, κατασκευή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, καθαρισμός συλλεκτήρων Π.Ε. Καρδίτσας, αποκατάσταση αρδευτικών διωρύγων στις Τ.Κ. Πεζούλας Φυλακτής, βελτίωση-συντήρηση-καθαρισμός πόταμων Π.Ε. Καρδίτσας, καθαρισμός στραγγιστικών και αρδευτικών συλλεκτήρων-τάφρων Καρδίτσας, τεχνικά έργα αγροκτημάτων Νομού Καρδίτσας)

Περιβάλλον: μελέτη ΣΧΟΟΑΠ περιοχής λίμνης Σμοκόβου, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ περιοχής Δήμου Νεβρούπολης Αγράφων, σύνταξη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Μουζακίου, εκπόνηση μελέτης σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ιταμού, προστασία διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη ποταμού, αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Μέγα της Π.Ε. Καρδίτσας, διευθέτηση ρεμάτων Δ.Δ. Μουζακίου, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου μητρόπολης Νομού Καρδίτσας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παμίσου Νομού Καρδίτσας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας ανατ. Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας μελέτη ΣΧΟΟΑΠ δήμου Αχελώου Νομού Καρδίτσας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ δήμου Σελλανων Νομού Καρδίτσας, μελέτη ΣΧΟΟΑΠ δήμου Αργιθέας Νομού Καρδίτσας, περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου Παλαμά σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, ενοποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας,  διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση στο Δήμο Σοφάδων, οικολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχής Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου, προστασία ανάπλαση ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας – Α΄ φάση, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου λίμνης Πλαστήρα, περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημοσίου χώρου στη θέση «Παλέρμο» του Δήμου Καρδίτσας, αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα.)

Συγκοινωνίες: (κατασκευή οδού στο Λεοντάρι προς λίμνη Σμοκόβου οδός Μολόχα – Σαραντάπορο, οδική σύνδεση βιομηχανιών & βιοτεχνιών με το επαρχιακό & εθνικό δίκτυο του Νομού Καρδίτσας, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις ζημιών σε όλο το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας, κατασκευή κόμβων στο οδικό επ. δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας, αποπεράτωση οδού Μυρίνη-Μακρυχώρι, οδός Βραγκιανά-ρόγκια όρια νομού, απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου “οδός Αγιοπηγή προς Κέδρο (τμήμα Ζαΐμη-κέδρος).”, απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση Ε.Ο. Καρδίτσας-Τρικάλων”, ολοκλήρωση μελετών παράκαμψης Καρδίτσας, Επ. Ο. Καρδίτσας –Καρπενησίου, βελτίωση, συντήρηση & αποκ/ση οδικού δικτυού Ν.Α. Καρδίτσας (Δ. Αργιθέας – Αχελώου – Μουζακίου), κατασκευή Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι – Σοφάδες, Παράκαμψη Καρδίτσας, ηλεκτροκίνηση θεσσαλικού σιδηροδρόμου (Παλαιοφάρσαλα – Καλαμπάκα), παράκαμψη Νεοχωρίου – Μπελοκομίτη οδικού κυκλώματος λίμνης Πλαστήρα, οδός Βλάσι – Ιερά Μονή Σπηλιάς κατασκευή γεφύρας Πρόδρομου στον ποταμό Καλέντζη, οδός Βλάσι – Ι.Μ. Σπηλιάς ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας , βελτίωση-σήμανση δικτυού ορειβατικών μονοπατιών Δήμου λίμνης Πλαστήρα βελτίωση-εκσυγχρονισμός επαρχιακών-δημοτικών οδών μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας, συμπληρωματικές μελέτες Λάρισας-Καρδίτσας υποέργο 2:παρακαμψη Συκεώνας,  παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων, Κατασκευή τμημάτων επαρχιακής οδού Λάρισας – Καρδίτσας

Εκπαίδευση: (ανέγερση 2ου, 15ου, 31ου, 36ου νηπιαγωγείου Καρδίτσας (Τ.Ε.), πρόσκτηση οικόπεδου για ανέγερση των 16ου & 24ου νηπιαγωγείων Καρδίτσας, 4ο Λύκειο Καρδίτσας (αντικατάσταση στοιχείων αμίαντου στο γυμναστήριο ), δημιουργία μονάδας παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά σε τρία (3) σχολικά συγκροτήματα του νομού Καρδίτσας και 1ο-2ο Γυμνάσιο Μουζακίου, αντικατάσταση στέγης Λυκείου Μουζακίου, 2ο & 5ο Γυμνάσια -2ο Λύκειο Καρδίτσας (αποπεράτωση), ανέγερση 14ου Δημοτικού σχολειού Καρδίτσας, ανέγερση 18ου Δημοτικού σχολείου Καρδίτσας, ανέγερση 1ου Λυκείου Καρδίτσας προσθήκες εγκαταστάσεων τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, κτίριο Α γραμματεία, κτίριο Β αίθουσες, προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξοπλισμός ερευνητικών εργαστηριών Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ/Λ), ανέγερση 2ου – 15ου – 31ου – 36ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, ανέγερση κτιρίου στέγασης Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου (Τοπ. Κοινότητας) Βλοχού, κατασκευή αιθουσών στο 1ο Δημοτικό σχολειό Παλαμά, 22ο 2/θεσιο νηπιαγωγείο Καρδίτσας με τη ,μέθοδο της προκατασκευής, εξοπλισμός ειδικών σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας)

Αθλητισμός: (επιχορήγηση Δ.Αργιθέας Ν. Καρδίτσας για το έργο “ολοκλήρωση γηπέδου ποδόσφαιρου, μπάσκετ, βόλεϊ στο Δ.Δ. Ανθηρού”, επιχορήγηση π. Δ.Αχελώου Ν. Καρδίτσας για το έργο “αθλητικό κέντρο Καταφυλλίου”, κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας -αίθουσα βαρέων αθλημάτων)

Τουρισμός – Πολιτισμός: (κατασκευή ανδριάντα Γ. Καραϊσκάκη στην πόλη της Καρδίτσας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τουριστική προβολή Π.Ε. Καρδίτσας, στερέωση βραχωδών πρανών Ιεράς Μονής Παναγιάς Πελεκητής Ν. Καρδίτσας, αποκατάσταση τμημάτων τείχους και πυριτιδαποθήκης και συντήρηση-προστασία αρχιτεκτονικών λείψανων βυζαντινού κάστρου Φαναρίου Δ. Ιθώμης, Ν. Καρδίτσας, συντήρηση τοιχογραφιών του νάρθηκα και ξυλογλύπτου τέμπλου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μονή Σπηλιάς Αγράφων

συντήρηση προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση)

Υγεία – Πρόνοια: (δαπάνη συμμετοχής της Π.Ε. Καρδίτσας στην προγραμματική σύμβαση με την ‘πρόταση κοινωνικής παρέμβασης” για τη λειτουργία του κέντρου πρόληψης εναντία στην εξάρτηση, προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες) για τα κέντρα Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, προμήθεια κινητών μονάδων υγείας της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος, κατασκευή και εξοπλισμός ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος ενήλικων στο Γ.Ν. Καρδίτσας, κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Ρεντίνας, προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου 16 τομών του Γ.Ν. Καρδίτσας, προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία του Γ.Ν. Καρδίτσας, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν. Καρδίτσας, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των κέντρων υγείας του Γ.Ν. Καρδίτσας, ενίσχυση των κέντρων υγείας της Θεσσαλίας με ασθενοφόρα -Α΄ φάση, επέκταση “Θεοδωρίδειου” κέντρου υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία “Ορίζοντες”, κατασκευή περιφερειακού ιατρείου (ΠΙ) Ανθηρού)

 


 

agorastos-trikala

13/5/2014

 

Κ. Αγοραστός σε ογκωδέστατη συγκέντρωση στα Τρίκαλα:

«Στις 18 Μαΐου οι Θεσσαλοί ψηφίζουν λύσεις, όχι… διαπιστώσεις»

«Την Κυριακή δεν υπάρχει «χαλαρή» ψήφος, αλλά ψήφος ευθύνης και προοπτικής»

«Εμείς δεν είμαστε των «Θα», είμαστε των έργων και του αποτελέσματος. Η κοινωνία γνωρίζει ότι όσα έχουμε δεσμευθεί, τα έχουμε υλοποιήσει. Εμείς μιλάμε με πράξεις, με το έργο μας, όχι με υποσχέσεις. Εμάς μπορεί να μας κρίνει η κοινωνία από την δημιουργία κι όχι την υποσχεσιολογία»

Στην πρώτη θητεία της αιρετής περιφέρειας Θεσσαλίας, δρομολογήθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώνονται στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων συνολικά 275 έργα και 331 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 405,9 εκατ. ευρώ.

«Αν έγιναν όλα αυτά στα μόλις 3,5 χρόνια της πρώτης θητείας όταν μάλιστα αναλάβαμε την διαχείριση του ΕΣΠΑ προς το τέλος του, φανταστείτε τι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε στη νέα θητεία των 5 χρόνων όταν μάλιστα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ από το οποίο η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη «κλειδώσει» 540 εκατ. ευρώ»

«Την προσεχή Κυριακή οι Θεσσαλοί προσέρχονται μαζικά στις κάλπες για να ψηφίσουν με βασικό κριτήριο ποιος συνδυασμός έχει λύσεις και δεν εξαντλείται σε… διαπιστώσεις. Πρόκειται να ψηφίσουν την ανεξάρτητη παράταξή μας «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών», τη μοναδική που παρουσιάζει ένα απόλυτα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα συγκεκριμένων έργων και δράσεων για τη νέα θητεία και ζητεί την ψήφο – εντολή των Θεσσαλών να το υλοποιήσει στο ακέραιο», επισήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σήμερα σε ογκωδέστατη συγκέντρωση στα Τρίκαλα.

«Το έργο της πρώτης θητείας της αιρετής περιφέρειας είναι η αδιάψευστη απόδειξη, η ασφαλέστερη εγγύηση για το πρόκειται να γίνει την δεύτερη. Εμείς δεν είμαστε των «Θα», είμαστε των έργων και του αποτελέσματος. Η κοινωνία γνωρίζει ότι όσα έχουμε δεσμευθεί, τα έχουμε υλοποιήσει. Εμείς μιλάμε με πράξεις, με το έργο μας, όχι με υποσχέσεις. Εμάς μπορεί να μας κρίνει η κοινωνία από την δημιουργία κι όχι την υποσχεσιολογία», επισήμανε καταχειροκροτούμενος κι ανέφερε ότι στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων δρομολογήθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώνονται συνολικά 275 έργα και 331 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 405,9 εκατ. ευρώ.

«Αν έγιναν όλα αυτά στα μόλις 3,5 χρόνια της πρώτης θητείας όταν μάλιστα αναλάβαμε την διαχείριση του ΕΣΠΑ προς το τέλος του, φανταστείτε τι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε στη νέα θητεία των 5 χρόνων όταν μάλιστα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ από το οποίο η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη «κλειδώσει» 540 εκατ. ευρώ», είπε ο κ. Κ. Αγοραστός και ανέδειξε τις δύο σημαντικές καινοτομίες του νέου ΕΣΠΑ:

«Στη νέα θητεία προχωράμε όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Δεν αφήνουμε κανένα αβοήθητο, χωρίς φροντίδα και έμπρακτη αλληλεγγύη. Στη νέα θητεία έχουμε ως αιρετή περιφέρεια για πρώτη φορά συγκεκριμένο πρόγραμμα  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προϋπολογισμού 71 εκατ. ευρώ.

Ξεκινάμε δηλαδή με βάση αυτά τα 71 εκατ. για να υλοποιήσουμε δράσεις όπως

-κάλυψη κόστους φύλαξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς, για τον ευπαθή πληθυσμό

-λειτουργία ΚΗΦΗ, Ιατροκοινωνικών Κέντρων και άλλων δομών για τη στήριξη του ευπαθή πληθυσμού

-δράσεις στήριξης ΡΟΜΑ και μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-τοπικά προγράμματα στήριξης μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (κοινωνική επιχειρηματικότητα)

– έργα Υποδομών Υγείας και Πρόνοιας  (όπως εξοπλισμοί νοσοκομείων, κτιριακές υποδομές πρόνοιας).

Μία δεύτερη, εξαιρετικά σημαντική καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ είναι ότι έχουμε και ξεχωριστό πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Η Θεσσαλία, η κατ’ εξοχήν αγροτική και κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας έχει για πρώτη φορά 90 εκατ. ευρώ, ενώ φυσικά μπορούμε κι εμείς δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό και πόρους από το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη νέα θητεία θέτουμε για τον πρωτογενή τομέα τις εξής τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες:

-Δημιουργία υποδομών (αρδευτικών και οδικών δικτύων) για την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος

-Υποστήριξη παραγωγών οργανώσεων και αγροτικών επιχειρήσεων από το γεωτεχνικό δυναμικό της περιφέρειας

-Αξιοποίηση πόρων για τον πρωτογενή τομέα μέσω του νέου ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και του νέου ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)

-Προβολή και προώθηση των θεσσαλικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, δρομολογούμε έργα και παρεμβάσεις με βάση τους εξής εννέα τομείς δράσης:

-Μικρά και μεσαία εγγειοβελτιωτικά έργα

-Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

-Αναδασμοί.

-Αγροτικός εξηλεκτρισμός.

-Δασική οδοποιία.

-Δράσεις για βοσκοτόπους.

-Δράσεις Αγροτικού Τομέα στα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης (τύπου LEADER)

-Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων νέων αγροτών, ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μη γεωργικές δραστηριότητες

-Στήριξη RIS3 Thessaly για αγροδιατροφικό τομέα».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο κ. Κώστας Αγοραστός έκανε εκτενή αναφορά στην ομιλία του στο έργο της αιρετής περιφέρειας στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων αναφέροντας ενδεικτικά τα εξής μεγάλα έργα και παρεμβάσεις:

-Την ολοκλήρωση  της εθνικής οδού Τρικάλων-Λάρισας. Η κατασκευή του μεγάλου αυτού έργου, ενώνει τη Θεσσαλία, διευκολύνει την μετακίνηση και μαζί με τα άλλα έργα οδοποιίας που γίνονται στην περιοχή δημιουργεί τον οδικό χάρτη της Π.Ε Τρικάλων του σήμερα και του αύριο.

-Τις παρακάμψεις των Τρικάλων και τις αναπλάσεις στις εισόδους της πόλης

Με έργα οδικής ασφάλειας αποσυμφορούμε το κέντρο της πόλης από τα βαρέου τύπου οχήματα, αναβαθμίζουμε αισθητικά τις περιοχές, δημιουργούμε περιπατητικές οδούς.

-Τα νέα σχολικά συγκροτήματα. Τα νέα σχολεία σε όλη την Π. Ε Τρικάλων καλύπτουν την αυτονόητη ανάγκη για υποδομές στην εκπαίδευση κκαι αποτελούν ένα από τα βήματα στο σχέδιο της Περιφέρειας για επαρκή κάλυψη όλων των Δήμων.

-Το κλειστό γυμναστήριο Τρικάλων και το Ποδηλατοδρόμιο. Η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου και του Ποδηλατοδρομίου  αλλάζει την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, ιδιαιτέρως της νέας γενιάς και δημιουργεί δυνατότητες για διοργανώσεις στην Π.Ε Τρικάλων

-Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης σε Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Πύλη, Φαρκαδόνα. Η υλοποίηση αυτών των έργων εξασφαλίζει ότι το δίκτυο αποχέτευσης και το καθαρό νερό φτάνει σε κάθε σπίτι, ενώ προστατεύεται το Περιβάλλον και υποστηρίζεται η Τουριστική ανάπτυξη.

-Το φράγμα Ληθαίου. Με το έργο αυτό αποκτούμε τη δυνατότητα να έχουμε αποθέματα, να υπάρχει στα Τρίκαλα μια «τράπεζα νερού» για τις καλλιέργειες και δημιουργείται μια ακόμη παράμετρος για τον Τουρισμό στην περιοχή.

– Την ηλεκτροκίνηση του Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου (Καλαμπάκα- Παλαιοφάρσαλος). Προωθούμε το έργο αυτό για να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά, γρήγορα, εύκολα και με χαμηλό κόστος στον προορισμό τους, αναβαθμίζουμε το τουριστικό προϊόν.

«ΟΧΙ «ΧΑΛΑΡΗ» ΨΗΦΟΣ»

Υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των Τρικαλινών ο κ. Κώστας Αγοραστός εξέπεμψε στην ομιλία του το εξής μήνυμα: «Στις 18 Μαΐου ψηφίζουμε πάνω απ’ όλα για την Θεσσαλία, τον τόπο μας. Η Θεσσαλία μας χρειάζεται όλους, ενωμένους και αποφασισμένους. Ψηφίζουμε για τον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη και το περιφερειακό συμβούλιο της νέας 5ετίας. Δεν υπάρχει «χαλαρή» ψήφος. Υπάρχει ψήφος ευθύνης απέναντι στον τόπο και προοπτικής για τον άνθρωπο. Με τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή δίνουμε τη μάχη για το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλίας.

Και θα την κερδίσουμε. Και θα είναι μεγάλη νίκη για την Θεσσαλία και όλους ανεξαιρέτως τους Θεσσαλούς».

Αναφερόμενος στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα κυριότερα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

Συγκοινωνίες: (Περιφερειακός δακτύλιος Τρικάλων τμήμα από ε.ο. Τρικάλων – Άρτας έως ε.ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, βελτίωση Εθνικής οδού Τρικάλων – Καλαμπάκας, ολοκλήρωση περιφερειακού δακτυλίου Τρικάλων τμήματος από κόμβο ε.ο. Τρικάλων – Άρτας έως κόμβο Κηπακίου και σύνδεση με την ε.ο. Τρικάλων –Καλαμπάκας – Ιωαννίνων, εσωτερικός δακτύλιος Τρικάλων “Αγίας Μονής – Καρδίτσας – δέλτα Λαρίσης”, συντήρηση -βελτίωση του δυτικού παρακαμπτηρίου άξονα στο τμήμα Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Παναγιά – είσοδος κόμβου Εγνατίας οδού, συντήρηση του δυτικού εναλλακτικού οδικού άξονα κυκλοφορίας λόγω των κατολισθήσεων των Τεμπών, στο τμήμα Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Παναγιά-είσοδος κόμβου Εγνατίας οδού και στο τμήμα γέφυρα Μουργκάνι-όρια ν. Τρικάλων –Γρεβενών, ολοκλήρωση κατασκευής δυο κάτω διαβάσεων στις θέσεις Σαράγια και Γκαζέλο του Δήμου Τρικκαίων, ε.ο. Τρικάλων Άρτας – τμήμα από γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά, κατασκευή γεφύρας μετά προσβάσεων στον Πορταϊκό ποταμό επί της επαρχιακής οδού Πύλης Αγίου Βησσαρίωνα, βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Βαλκάνο  – Παναγιά Πολυνερίου – Μυρόφυλλο, βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομονάστηρου, βελτίωση οδικού κυκλώματος Μετεώρων στο τμήμα Καστράκι – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κατασκευή γέφυρας Θεόπετρας επί του  Ληθαίου ποταμού, οδικό κύκλωμα Μετεώρων  – βελτίωση τμημάτων προς Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου, Ι.Μ. Ρουσσάνου, Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Βαρλαάμ, κατασκευή οδικών τμημάτων της ε.ο. Λάρισας – Τρικάλων, τμήματα της ε.ο. Λάρισας – Τρικάλων, Ηλεκτροκίνηση Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου τμήμα Παλαιοφάρσαλος -Καλαμπάκα).

Ύδρευση-Αποχέτευση: (εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού τ.κ. Κακοπλευρίου Δήμου Καλαμπάκας, βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας, αντικατάσταση εξωτερικού δικτυού ύδρευσης στην τ.κ. Νεραϊδοχωρίου, βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομονάστηρου-Γομφων, βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φηκής -Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα τ.δ. Φηκής και Φιλύρας, κατασκευή αντλιοστασίου και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον συνοικισμό των τσιγγάνων του Δήμου Τρικκαίων, μελέτη λιμνοδεξαμενής Ν. Τρικάλων φράγμα Νεοχωρίτη)

Υγεία: προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες) για τα κέντρα υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, προμήθεια κινητών μονάδων υγείας της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος, προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ενίσχυση των κέντρων υγείας της Θεσσαλίας με ασθενοφόρα, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Τρικάλων, κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετέωρων.

Υποδομές: (αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Π.Ε. Τρικάλων, διευθέτηση ρέματος Παλαιομοναστηρίου Δ. Πύλης, μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων Δήμου Καλαμπάκας, ανάπλαση εισόδων πόλης (οδός Καλαμπάκας & οδός Καρδίτσης) υποέργο 1: οδός Καλαμπάκας, περιβαλλοντική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή παλαιών φυλάκων Τρικάλων-σύνδεση με ποταμό Ληθαίο, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις – αστική αναβάθμιση στον Δήμο Τρικκαίων: υποέργο 1 : παρεμβάσεις στις Δ.Ε. Τρικάλων & Δ.Ε. Κόζιακα, β’ φάση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Τρικάλων

Αθλητικά: (Κλειστό γυμναστήριο Τρικάλων, Ποδηλατοδρόμιο Τρικάλων, βελτιώσεις συντηρήσεις σε αθλητικά έργα)

Γεωργία: (κατασκευή χωμάτινων λιμνοδεξαμενών, αποκατάσταση δικτύου άρδευσης, Π.Ε. Τρικάλων, αρδευτικά έργα, οριστική μελέτη κατασκευής φράγματος Πύλης και συναφών εργασιών, φράγμα Ληθαίου ν. Τρικάλων, αγροτικός εξηλεκτρισμός, αγροτική οδοποιία)

Τουρισμός – Πολιτισμός: (συμμέτοχη της Π.Ε. Τρικάλων σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, κατασκευή μνημείου στη μνήμη των πεσόντων στο ύψωμα 731

ανάδειξη παλαιών πέτρινων σχολείων ν. Τρικάλων σε λαογραφικά μουσεία (β΄ εργολαβία), ανάδειξη-συντήρηση πέτρινου τοξωτού γεφυριού Ψύρρα

ανάδειξη-συντήρηση πέτρινου τοξωτού γεφυριού Κρανιάς, αποκατάσταση τμήματος κτιριακών εγκαταστάσεων στην Ι.Μ. Χρυσίνου στο Δήμο Κλεινόβου, αποκατάσταση ανάδειξης πέτρινου τοξωτού γεφυριού Παλαιοκαρυάς, ανάδειξη της περί των τειχών του κάστρου της πόλης περιοχής, στερέωση-αποκατάσταση τμημάτων εξωτερικών τοιχοποιιών του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Δολιανών Κρανιάς διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου Ν. Τρικάλων, αποκατάσταση τμημάτων τρίτου διαζώματος κάστρου πόλης Τρικάλων, εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών και τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου δ.δ. Βασιλικής του Νομού Τρικάλων, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών του μαρμάρινου άμβωνα και της ξύλινης οροφής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμπάκα

κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης σπηλαίου Θεόπετρας

προστασία-ανάδειξη οθωμανικού λουτρού στο υπό δημιουργία κέντρο ερευνάς “Βασίλης Τσιτσάνης”)

Εκπαίδευση : (προσθήκη αιθουσών στο Δ. σχολείο Παλαιοπύργου & βελτίωση κοινοχρήστων χώρων διδακτηρίου 3ου Γυμνασίου Τρικάλων, Δ. σχολείο Φλαμουλίου -26 Δ.σ. Τρικάλων (προσθήκη αιθουσών), 2ου – 8ου Γυμνασίου & 2ου Λυκείου Τρικάλων (ανακατασκευή -βελτίωση του αμφιθέατρου του 2ου), κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων, κατασκευή διδακτηρίου Δημοτικού σχολείου Σωτήρας, κατασκευή διδακτηρίου Δημοτικού σχολείου Πυργετού, επέκταση διδακτηρίου Δημοτικού σχολείου Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης  για ΑΜΕΑ Δήμου Τρικκαίων, κατασκευή 18ου νηπιαγωγείου Τρικάλων, κατασκευή 23ου νηπιαγωγείου Τρικάλων, κατασκευή 6ου Δημοτικού σχολείου Τρικάλων, 1ο – 2ο Γυμνάσια Λύκειο Πυλης-1ο Λύκειο Τρικάλων (προσθήκη αιθουσών), αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων των διδακτηρίων 1ου και 2ου Γυμνάσιου και Λυκείου του Δήμου Πύλης ν. Τρικάλων, υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  γενικού Λυκείου Καλαμπάκας, κατασκευή 2ου 2/θεσιου νηπιαγωγείου Καλαμπάκας , κατασκευή 5ου Δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας, προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού σχολείου Καλαμπάκας & Τ.Ε. 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας κατασκευή παιδικού σταθμού Δ.Δ. Βασιλικής.


 

13/5/2014

Πρόγραμμα περιοδείας Κώστα Αγοραστού

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός τη Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 στις 11:15 θα επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στις 12:00 το ΤΕΙ Θεσσαλίας, στις 12:30 την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, στις 13:15 το Εμπορικό Επιμελητήριο, και στις 14:00 το ΣΘΕΒ.

Το βράδυ στις 21:00 ο κ. Κώστας Αγοραστός θα βρίσκεται στην Καρδίτσα όπου θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στο Παυσίλυπο.

 


 

 

agorastos-volos

13/5/2014

Συναντήσεις Κώστα Αγοραστού με φορείς στο Βόλο

Παρουσίασε στους φορείς τις θέσεις τα

ου ολοκληρωμένου προγράμματος «Θεσσαλία 2021»

Ανέπτυξε τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες για τη νέα θητεία στην αιρετή Περιφέρεια

Συναντήσεις με φορείς στην πόλη του Βόλου είχε σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός. Ο κ. Αγοραστός επισκέφτηκε διαδοχικά την ΕΒΟΛ, το Γενικό Νοσοκομείο, τον ΟΛΒ, την Ένωση Ξενοδόχων, το Σωματείο λιμενεργατών Βόλου, την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους φορείς εξηγώντας τις δράσεις και τα έργα, που προγραμματίζονται στη νέα θητεία της αιρετής Περιφέρειας, και πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του ολοκληρωμένου προγράμματος «Θεσσαλία 2021», που περιλαμβάνει δράσεις σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέπτυξε τις τέσσερις βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες: α) ενίσχυση της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων έχοντας ως αιχμή την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, β) αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η ενεργός ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων, γ) Ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλών υποδομών, για την ανάπτυξη και την

απασχόληση, δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για αγροτική, τουριστική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη και απασχόληση, ε) Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στ) ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών  κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Στα γραφεία της ΕΒΟΛ ο κ. Αγοραστός εξήγησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που πρόκειται να έχει ο ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας στο νέο ΕΣΠΑ, όπου η αιρετή Περιφέρεια διεκδίκησε και για πρώτη φορά διαθέτει Γεωργικό Ταμείο, προϋπολογισμού περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου κ. Νικήτας Πρίντζος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη σημειώνοντας ότι στάθηκε δίπλα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο όπου χρειάστηκε, με διεκδικητικό πλαίσιο και τεκμηριωμένες απόψεις στηρίζοντας τα αιτήματα τους.

Στο Γ.Ν. Βόλου όπου ο κ. Κ. Αγοραστός συναντήθηκε με τον το διοικητή του Γ.Ν.Β. Κ. Καραμπάτσα, τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του νοσοκομείου, αναφέρθηκε στο έργο της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στα πρόσφατα μέσω του ΕΣΠΑ έργα αναβάθμισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας ύψους 12,4 εκ. ευρώ , τονίζοντας με έμφαση ότι όσα έργα ζητήθηκαν τεκμηριωμένα , εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ χωρίς καμία εξαίρεση. Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμά του για τη νέα περίοδο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε καινοτόμες δράσεις στο χώρο της υγείας, ενώ σημείωσε ότι πρόκειται να συνεχίσει να προωθεί ουσιαστικά έργα για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στη Μαγνησία και γενικότερα στη Θεσσαλία.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΟΛΒ και το σύλλογο λιμενεργατών Βόλου ο κ. Αγοραστός επεσήμανε την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της αιρετής Περιφέρειας και των δύο φορέων. Παράλληλα αναφέρθηκε στο σύστημα ασφάλειας του λιμανιού του Βόλου ISPS το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και υπογράμμισε ότι στο νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για λιμενικά έργα και ζήτησε «ώριμες» μελέτες η οποίες θα μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση.

Στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας ο αστυνομικός διευθυντής κ. Νίκος Γιανέλλος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την προμήθεια των νέων περιπολικών και των μοτοσικλετών μέσω του ΕΣΠΑ, που βοηθούν στην καθημερινή δραστηριότητα των αστυνομικών οργάνων. Ο κ. Αγοραστός από την πλευρά του τόνισε ότι η χρηματοδότηση των νέων οχημάτων της Τροχαίας ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη και έχουν θετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στην Ένωση Ξενοδόχων ο πρόεδρος κ. Γιώργος Ζαφείρης, ο αντιπρόεδρος του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου κ. Κώστας Λεβέντης και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τον κ. Αγοραστό για τη συνεργασία που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα να ανοίξουν νέες αγορές για τη Μαγνησία και κατ’ επέκταση τη Θεσσαλία, όπως του Ισραήλ και της Ρωσίας. Παράλληλα όπως έγινε γνωστό σε συνεργασία της αιρετής Περιφέρειας και της Ένωσης Ξενοδόχων προετοιμάζεται ενιαίος φορέας τουριστικής προβολής ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο Θεσσαλίας. Παράλληλα ο κ. Αγοραστός επεσήμανε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε από την αιρετή Περιφέρεια στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου με αποτέλεσμα να οι πτήσεις από τις 15 που γινόταν εβδομαδιαίως κατά το παρελθόν να αυξηθούν στις 24, προσθέτοντας νέους προορισμούς και διατηρώντας τους υπάρχοντες. Επίσης τονίστηκε ότι η αιρετή Περιφέρεια είναι ο φορέας που χρηματοδοτεί πτήσεις προς το αεροδρόμιο, ενώ τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων σημείωσαν ότι όλα τα αιτήματά τους έχουν συμπεριληφθεί στο νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 


 

agorastos-livadi

13/5/2014

Κώστας Αγοραστός σε περιοδεία στο Λιβάδι, τη Δολίχη και την Κρανιά: «Μεγάλος πρωταγωνιστής ο κτηνοτροφικός και ο αγροτικός τομέας στη νέα θητεία της αιρετής Περιφέρειας»

Προγραμματίζονται έργα και δράσεις για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες μέσω του Γεωργικού Ταμείου

Tον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως η κατ’ εξοχήν αγροτο-κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας, στο να εκχωρηθεί στις αιρετές περιφέρειες το 30% των πόρων του γεωργικού ταμείου της νέας προγραμματικής περιόδου, ανέδειξε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία Υπέρ Των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός σε περιοδεία του στο Λιβάδι, τη Δολίχη και την Κρανιά Ελασσόνας.

Ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε ότι ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας πρόκειται να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νέας θητείας της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς μέσω του Γεωργικού Ταμείου, το οποίο για πρώτη φορά διαθέτει, προϋπολογισμού περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ, προγραμματίζονται έργα και δράσεις για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. «Πλέον μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, χωρίς να περιμένουμε τις εγκρίσεις των Υπουργείων, πετυχαίνοντας ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Στη νέα θητεία έχουμε αυξημένες δυνατότητες τις οποίες πρόκειται να τις αξιοποιήσουμε στο ακέραιο. Η ευκαιρία είναι μεγάλη, είναι ιστορική, οι Θεσσαλοί δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν να την χάσουν», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ο κ. Αγοραστός απευθυνόμενος στους κτηνοτρόφους, ανέφερε τους βασικούς άξονες του προγράμματος, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων, την δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, τη μείωση του κόστους της ενέργειας, την δημιουργία νέων μονάδων και την επιστημονική υποστήριξη των κτηνοτρόφων. Βασικές στοχεύσεις της Περιφέρειας, είναι να επενδύσει η Θεσσαλία σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής πιστοποίησης, κάτι που αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέπτυξε τις δράσεις που ανέλαβε η αιρετή Περιφέρεια τα τελευταία 3,5 χρόνια για την προώθηση της Θεσσαλικής παραγωγής και τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προωθήσαμε

175 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 391,83 εκατ. ευρώ. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που δημιουργήσαμε το «ThessAgro», το σήμα πιστοποίησης της ποιότητας και της προέλευσης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, έτσι ώστε τα θεσσαλικά προϊόντα να έχουν ταυτότητα και να είναι αναγνωρίσιμα. Λειτουργεί ήδη πιλοτικά και εμπλουτίζεται το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο

ώστε να μπορούν να γίνονται αγοροπωλησίες μέσα από το διαδίκτυο,

ανοίγοντας έτσι μια νέα προοπτική στην προώθηση των θεσσαλικών προϊόντων. Σταθήκαμε δίπλα στους κτηνοτρόφους στα ζητήματα της φέτας, του γάλακτος, των δανείων και της χρήσης των βοσκοτόπων. Υλοποιούμε το πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων καθώς και πρόγραμμα εμβολιασμών των ζώων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ενώ με δράσεις όπως το «Καλάθι Θεσσαλικών Προϊόντων», την πιστοποίηση ΠΟΠ και ΠΓΕ, ενώ με τα έργα υποδομών που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, στοχεύουμε στη διατήρηση των επαγγελματιών του κλάδου και την προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κ. Αγοραστός στα έργα υποδομής που χρηματοδοτεί η αιρετή Περιφέρεια στην ευρύτερη περιοχή και είναι ο δρόμος Λιβάδι-Σαραντάπορο προϋπολογισμού 11,3 εκατ. ευρώ, ο οποίος δημοπρατήθηκε πρόσφατα, τα παράλληλα έργα αναδασμού στη Βαλανίδα, το πλανητάριο στον Όλυμπο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αθλητικές διοργανώσεις που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Περιφερείας, προβάλλοντας τον Όλυμπο, την ιστορία του και το απαράμιλλο φυσικό τοπίο της περιοχής.

 


 

agorastos-almyros

Κ. Αγοραστός σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στον Αλμυρό:

«Ενώνουμε δυνάμεις, υλοποιούμε έργα ζωής στη Μαγνησία»

«Το έργο της πρώτης θητείας της αιρετής περιφέρειας είναι η αδιάψευστη απόδειξη, η ασφαλέστερη εγγύηση για το πρόκειται να γίνει την δεύτερη»

«Δέσμευσή μας είναι στη νέα θητεία της αιρετής περιφέρειας να απαντήσουμε αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται με νέα έργα, νέες πρωτοβουλίες και νέες δράσεις για τη Θεσσαλία που μας αξίζει»

«Η Θεσσαλία μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης στη χώρα μας, με πρωτοποριακές υπηρεσίες στους πολίτες και ισχυρή κοινωνική προστασία»

«Η Θεσσαλία είναι από τη μία άκρη έως την άλλη ένα απέραντο εργοτάξιο: Δέσμευσή μας είναι στη νέα θητεία της αιρετής περιφέρειας να απαντήσουμε στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται αποτελεσματικά με νέα έργα, νέες πρωτοβουλίες και νέες δράσεις για τη Θεσσαλία που μας αξίζει».

Αυτό τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σήμερα το απόγευμα σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στον Αλμυρό. «Το έργο της πρώτης θητείας της αιρετής περιφέρειας είναι η αδιάψευστη απόδειξη, η ασφαλέστερη εγγύηση για το πρόκειται να γίνει την δεύτερη», σημείωσε και χαρακτήρισε τα έργα που υλοποιούνται «έργα ζωής» καθώς:

-«Σώζουν ανθρώπινες ζωές όπως οι νέοι σύγχρονοι δρόμοι, τα καινούργια ασθενοφόρα, ο νέος υπερσύγχρονος εξοπλισμός στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.

-Δίνουν ζωή, δίνουν προοπτική στους νέους όπως οι υποδομές στην εκπαίδευση, η ενίσχυση της απασχόλησης.

-Δίνουν ζωή, δίνουν εισόδημα, διατηρούν ή δημιουργούν θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Το έργο μας έχει απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα στη ζωή κάθε οικογένειας στη Θεσσαλία», επισήμανε και αναφερόμενος στη νέα θητεία υπογράμμισε: «Η νέα θητεία ανοίγεται μπροστά μας φέρνοντας νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις, αλλά και ταυτόχρονα δίνοντας στην αιρετή περιφέρεια νέα εργαλεία, νέους πόρους. Μόνο από το καινούργιο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-20 η Θεσσαλία έχει ήδη εξασφαλίσει 540 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι στο χέρι μας να αυξηθεί σημαντικά με δύο τρόπους:

-Προωθώντας έργα και αξιοποιώντας δράσεις από τα προγράμματα των υπουργείων

-Απορροφώντας πρώτοι εμείς τα κονδύλια ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πρόσθετους πόρους.

Να, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμη, ίσως η κρισιμότερη των τελευταίων ετών, η ψήφος στις 18 Μαΐου για την αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας: Διότι τώρα που φαίνεται πως η Ελλάδα στέκεται ξανά στα πόδια της, η Θεσσαλία μπορεί και πρέπει να τρέξει πρώτη απ’ όλες τις περιφέρειες. Διότι η Θεσσαλία μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει στο απόλυτο το νέο ΕΣΠΑ, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Διότι η Θεσσαλία μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης στη χώρα μας, με πρωτοποριακές υπηρεσίες στους πολίτες και ισχυρή κοινωνική προστασία. Διότι η Θεσσαλία έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε πολλούς τομείς κι είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα. Είναι στο χέρι μας, είναι απόφαση όλων μας, α πάμε τον τόπο μας μπροστά. Μπροστά με έργα», επισήμανε καταχειροκροτούμενος ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες της νέας θητείας

-«Η ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, έχοντας ως αιχμή την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

-Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η ενεργός ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων.

Περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά σε περισσότερους Θεσσαλούς και ιδίως σε νέες και νέους.

-Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για αγροτική, τουριστική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

-Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

-Ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών  κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων».

Αναφερόμενος στο Δήμο Αλμυρού ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

– Γεωργία: (φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι, κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού, συντήρηση αγροτικών δρόμων στον Αλμυρό εντός αναδασμού)

Συγκοινωνίες: (βελτίωση οδικού δικτύου από Πέρδικα έως εθνικό δρόμο Μικροθηβών –Φαρσάλων, βελτίωση οδού εισόδου  Πτελεού και διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού Πηγαδιού, αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Αλμυρού, αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού Π.Ε.Ο. Αλμυρού-Λαμίας θέση Αγ. Θεόδωροι, μελέτη παράκαμψη Αχίλλειου -ειδ. αν. Πόρος,

Αναπλάσεις: (βιοκλιματική αναβάθμιση πλατειάς και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού, διαμόρφωση πάρκου Κροκίων Αλμυρού, ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Ανάβρας)

Εκπαίδευση: (2ο νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης, προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλμυρού, αποκατάσταση παλαιού δημοτικού σχολείου Ευξεινούπολης)

Υγεία: (δημιουργία περιφερειακού ιατρείου Σούρπης)

Ύδρευση-Αποχέτευση: (προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού, ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Αλμυρού, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης)

Περιβάλλον: (ανάδειξη-προστασία και αξιοποίηση της περιοχής “λίμνες Ζερέλια” -έργα ερμηνείας και διαχείρισης περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας Αλμυρού)

– Τουρισμός- Πολιτισμός: (προγραμματική σύμβαση ανασκαφικής έρευνας αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών)

 


 

12/5/2014

Πρόγραμμα περιοδείας Κώστα Αγοραστού

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός τη Τρίτη 13 Μαΐου 2014 στις 9:30 θα βρίσκεται στο Βόλο όπου επισκεφθεί την ΕΒΟΛ, στις 10:30 το Γενικό Νοσοκομείο, στις 11:30 τον ΟΛΒ, στις 12:00 την Ένωση Ξενοδόχων, στις 12:30 το Σωματείο λιμενεργατών Βόλου, στις 13:00 την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και στις 13:30 τις υπηρεσίας της Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων.

Το βράδυ στις 20:30 ο κ. Κώστας Αγοραστός θα βρίσκεται στα Τρίκαλα όπου θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στο πνευματικό κέντρο.

 


 

agorastos-tyrnavos

Κ. Αγοραστός στον  Τύρναβο: «Με διαγενεακές πολιτικές χτίζουμε τη Θεσσαλία του αύριο»»

Απευθύνθηκε στο σύνολο των ψηφοφόρων, ανεξαρτήτων πολιτικής προέλευσης, επισημαίνοντας: «Ζητούμε τη θετική ψήφο όλων και τους θέλουμε μαζί μας μόνο με την ταυτότητα του Θεσσαλού»

Παρουσίασε το πρόγραμμα  «Θεσσαλία 2021»: «Είναι ρεαλιστικό, κοστολογημένο, με έργα και δράσεις ουσίας. Προέκυψε από εκτεταμένο κοινωνικό διάλογο, είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλίας της νέας εποχής»

Ανέλυσε τις τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες και τους εννέα τομείς δράσης της νέας θητείας για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας και ζητάμε τη θετική ψήφο και τη στήριξη όλων των Θεσσαλών ανεξάρτητα από την πολιτική τους προέλευση. Τους θέλουμε όλους μαζί μας μόνο με την ταυτότητα του Θεσσαλού. Η Θεσσαλία μας χρειάζεται όλους, ενωμένους και αποφασισμένους», επισήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός σε ογκώδη συγκέντρωση στον Τύρναβο.

«Στο συνδυασμό μας «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» ενώνουμε δυνάμεις για την Θεσσαλία και τη ζωή μας», διαβεβαίωσε διακοπτόμενος διαρκώς από τα χειροκροτήματα των κατοίκων του Τυρνάβου που είχαν γεμίσει ασφυκτικά τόσο το «ΜΑΞΙΜ» όσο και τους χώρους έξω απ’ αυτό.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός παρουσίασε το πρόγραμμα της νέας θητείας που φέρει τον τίτλο «Θεσσαλία 2021» και σημείωσε: «το πρόγραμμα αυτό είναι πρόγραμμα «Μας», όχι της Περιφέρειας, άλλα όλων των Θεσσαλών. Είναι πρόγραμμα πλήρες, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, με έργα και δράσεις ουσίας. Δεν είναι δικό μας, είναι πρόγραμμα όλων σας, γιατί για να γίνει αυτό έγιναν διαβουλεύσεις, συναντήσεις με χιλιάδες ανθρώπους, επιστήμονες, αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, συλλόγους, φορείς επιμελητήρια, δημάρχους και όλους όσοι ήθελαν να συνδράμουν σε αυτήν την αναπτυξιακή διαδικασία της Θεσσαλίας. Είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλίας της νέας εποχής και καλούμε όλους αν έχουν πρόγραμμα να το καταθέσουν για να το ενοποιήσουμε. Εμείς είμαστε της σύνδεσης και της συναίνεσης, της δημιουργίας και όχι της παλιάς νοοτροπίας».

Το πρόγραμμα για αγρότες – κτηνοτρόφους

«Για την προώθηση της Θεσσαλικής παραγωγής και τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων προωθήσαμε ως αιρετή περιφέρεια στην πρώτη θητεία μας

175 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 391,83 εκατ. ευρώ», τόνισε καταχειροκροτούμενος ο κ. Κώστας Αγοραστός και ανέφερε:

«Καινοτομήσαμε. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που δημιουργήσαμε

το «ThessAgro», το σήμα πιστοποίησης της ποιότητας και της προέλευσης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, έτσι ώστε τα θεσσαλικά προϊόντα να έχουν ταυτότητα και να είναι αναγνωρίσιμα.

Λειτουργεί ήδη πιλοτικά και εμπλουτίζεται το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο

ώστε να μπορούν να γίνονται αγοροπωλησίες μέσα από το διαδίκτυο,

ανοίγοντας έτσι μια νέα προοπτική στην προώθηση των θεσσαλικών προϊόντων

Σταθήκαμε δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Δημιουργήσαμε Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων στον Γεωργικό Τομέα με στόχο να προστατεύσουμε τους γεωργούς.

Στηρίξαμε τους υγιείς συνεταιρισμούς καθώς και τα δίκαια αιτήματά τους.

Δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Στη νέα θητεία θέτουμε για τον πρωτογενή τομέα τις εξής τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες:

-Δημιουργία υποδομών (αρδευτικών και οδικών δικτύων) για την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος

-Υποστήριξη παραγωγών οργανώσεων και αγροτικών επιχειρήσεων από το γεωτεχνικό δυναμικό της περιφέρειας

-Αξιοποίηση πόρων για τον πρωτογενή τομέα μέσω του νέου ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και του νέου ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)

-Προβολή και προώθηση των θεσσαλικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, δρομολογούμε έργα και παρεμβάσεις με βάση τους εξής εννέα τομείς δράσης:

-Μικρά και μεσαία εγγειοβελτιωτικά έργα

-Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

-Αναδασμοί.

-Αγροτικός εξηλεκτρισμός.

-Δασική οδοποιία.

-Δράσεις για βοσκοτόπους.

-Δράσεις Αγροτικού Τομέα στα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης (τύπου LEADER)

-Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων νέων αγροτών, ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μη γεωργικές δραστηριότητες

-Στήριξη RIS3 Thessaly για αγροδιατροφικό τομέα».

Αναφερόμενος στο Δήμο Τυρνάβου ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 28,9 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

Γεωργία: (Ανόρυξη 4ων κτηνοτροφικών γεωτρήσεων στις περιοχές Καλαμακίου και Πέρα Κάμπου Δαμασίου, υδρογεωλογική μελέτη τεχνητού εμπλουτισμού ασβεστολιθικού συστήματος Τιταρήσιου ποταμού, Κατασκευή υπόγειων αγωγών ΤΟΕΒ Τυρνάβου και ΤΟΕΒ Δαμασίου, συντηρήθηκαν 80χλμ αγροτικών δρόμων στην περιοχή του Αργυροπουλίου, διανοίχθηκαν αγροτικοί δρόμοι στη Ροδιά, στον Αμπελώνα και τον Τύρναβο, μηχανήματα της Περιφέρειας εκτέλεσαν εργασίες σε όλους τους οικισμούς του Δήμου)

Συγκοινωνίες: (εργασίες διευθέτησης κοίτης για την άρση επικινδυνότητας της γέφυρας Τυρνάβου, οριστική μελέτη νότιας παράκαμψης Τυρνάβου, έργα γεφύρωσης χειμάρρου Γαλουγάβρας στον Τιταρήσιο ποταμό του Δαμασίου, αποκατάσταση βατότητας της ε.ο. Ροδιάς-Συκαμινέας, συντηρήθηκε τμήμα της Ε.Ο. Τυρνάβου-Ελασσόνας)

Υποδομές: αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Ροδιάς, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δ.Δ. Δαμασίου, αναθεώρηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Τυρνάβου και Αμπελώνα, περιβαλλοντική αναβάθμιση στη βορειοδυτική ζώνη του Τυρνάβου, έργα αναβάθμισης οικισμού τσιγγάνων, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών δήμου Τυρνάβου)

Πολιτισμός: (βελτίωση υποδομών στο χώρο πολιτισμού ”Μαξίμ”)

Περιβάλλον: (μελέτη προστασίας & διαχείρισης δάσους “Ρουμάνι” Πλατανουλίων)

Ύδρευση – Αποχέτευση: (κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Δ.Κ. Αμπελώνα, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Δ.Δ. Αργυροπουλίου)

 


 

11/5/2014

Πρόγραμμα περιοδείας Κώστα Αγοραστού

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 στις 9:00 το πρωί θα υπογράψει με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτο Σιμόπουλο το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής των έργων για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, στη έδρα της Περιφέρειας.

Κατόπιν θα επισκεφθεί τη Δ.Ο.Υ., το Γενικό Νοσοκομείο και τη λαϊκή των Τρικάλων, ενώ στις 21:15 τον Αλμυρό όπου θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία.

 


 

11-5-2014

Κώστας Αγοραστός στο Δήμο Τεμπών: Χρηματοδοτούμε έργα προϋπολογισμού 40,4 εκατ. ευρώ στην περιοχή του Δήμου Τεμπών»

«Να μειωθούν οι τιμές των διοδίων»

Στο νέο πρόγραμμά μας διεισδύουν οι επιθυμίες όλων των Θεσσαλών

Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Τεμπών επισκέφτηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό «Συμμαχία Υπέρ Των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα στη Ραψάνη, τους Γόννους, τον Παραπόταμο και το Μακρυχώρι ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε στο έργο που έχει παράξει η αιρετή Περιφέρεια στα 3,5 χρόνια, καθώς και τις πρωτοβουλίες, που αναλήφθηκαν. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Στο Δήμο Τεμπών υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να τεθεί η περιοχή σε τροχιά ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια. Τόσο στα παράλια με τον τουρισμό, όσο στα πεδινά με την γεωργία και στα ορεινά και ημιορεινά με την κτηνοτροφία και τον αγροτουρισμό. Εμείς, ως αιρετή Περιφέρεια, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια να υπάρξει στην περιοχή προστιθέμενη αξία και χρηματοδοτούμε δράσεις σε όλους τους τομείς. Στο νέο ΕΣΠΑ, στο οποίο διαθέτουμε Γεωργικό Ταμείο, μπορούμε να υλοποιήσουμε ακόμα περισσότερα έργα για τον αγροτικό τομέα, στηρίζοντας στην πράξη την «ατμομηχανή» της θεσσαλικής οικονομίας».

Ο κ. Κώστας Αγοραστός αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα των διοδίων, που απασχολεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής: «Η άποψή μου πάνω στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη και την έχω εκφράσει προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθούν αμέσως οι τιμές των διοδίων. Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής των διοδίων με ρεαλισμό και όχι λαϊκισμό. Οι παραχωρησιούχοι βλέπουν το δένδρο και χάνουν το δάσος. Οι συμβάσεις παραχώρησης είχαν γίνει κάτω από άλλες οικονομικές συνθήκες, ενώ τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι πολίτες έκαναν υπομονή περιμένοντας τα έργα της εθνικής οδού να έχουν παραδοθεί. Αυτό δεν έχει γίνει, όπως δεν προχώρησε και η χρέωση με βάση τα  χιλιόμετρα, που έχουν διανυθεί από το κάθε όχημα. Η μείωση των διοδίων είναι η μόνη λύση για να ωφεληθούν όλοι καθώς και περισσότεροι χρήστες θα διέρχονται από τα διόδια, ενώ τόσο το κράτος όσο και οι εταιρείες θα εισπράττουν περισσότερα έσοδα, και ταυτόχρονα η πολιτεία θα δαπανά λιγότερους πόρους για τη συντήρηση των παραδρόμων».

Ο περιφερειάρχης επίσης επεσήμανε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας και συντήρησης των παραδρόμων, των οποίων η συντήρηση ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών. «Πιέζουμε το Υπουργείο να προχωρήσει στις συντηρήσεις αλλά και να ολοκληρωθούν τα έργα της εθνικής οδού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός υπογράμμισε ότι: «Στην περιοχή του Δήμου Τεμπών η αιρετή Περιφέρεια χρηματοδοτεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 40,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για σημαντικά έργα σε όλους τους τομείς, τα οποία αποτελούν ελπίδα για τον τόπο, στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Αναλυτικά τα έργα αυτά είναι:

Γεωργία: (υπογείωση των αγωγών του ΤΟΕΒ Μακρυχωρίου, συντήρηση ΤΟΕΒ Ραψάνης, επέκταση των υπόγειων αγωγών στον ΤΟΕΒ Μακρυχωρίου, έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού, και μελέτη για τον νέο ταμιευτήρα στη θέση Πουρναρίου Αμπελακίων-Λιβαδότοπος.

Συγκοινωνιακά: (παράκαμψη της Σπηλιάς, δρόμος Σπηλιά-Καρίτσα, Κυψελοχώρι – Μακρυχώρι, ασφαλτόστρωση από την διασταύρωση της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης ως τον Πυργετό, τεχνικά έργα στην επαρχιακή οδό Ραψάνης, μελέτη από εθνική οδό έως την Καλλιπεύκη)

Εκπαίδευση: (Ολοκλήρωση  κατασκευής δημοτικού σχολείου Γόννων)

Ύδρευση: (Σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και απολύμανσης πόσιμου νερού σε Δ.Δ. του πρώην Δήμου Νέσσωνα)

Πολιτισμός-Τουρισμός: (Δημιουργία βιβλιοθήκης Συκουρίου, εκδηλώσεις στα παράλια «Με θέα στο Αιγαίο», συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με φορείς της περιοχής)

 


 

 

agorastos-erga

Ολοκληρώνονται δέκα ημιτελής αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Θεσσαλία με προϋπολογισμό 15,7 εκατ. ευρώ

Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε με πράξεις το αθλητισμό»

«Δώσαμε έμφαση και νέα πνοή στα αθλητικά δρώμενα της Θεσσαλίας»

Την ιδιαίτερη σημασία που έδωσε η αιρετή Περιφέρεια τα 3,5 τελευταία χρόνια στον αθλητισμό σε ολόκληρη τη Θεσσαλία υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος με τον συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός περιοδεύοντας σε αθλητικά έργα. Με συντονισμένες ενέργειες εξασφαλίστηκε και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το ποσό των 15.790.000 ευρώ, η ολοκλήρωση ημιτελών αθλητικών εγκαταστάσεων στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Οι εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις είχαν ξεκινήσει από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» χωρίς να ολοκληρωθούν λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση. Τα έργα αυτά δίνουν έμφαση και νέα πνοή στα αθλητικά δρώμενα της Θεσσαλίας και τα οποία είναι τα εξής:

– Κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων προϋπολογισμού 8,8 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Τρικάλων: προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Αλοννήσου: προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Ζαγοράς-Μουρεσίου: προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ

– Ανοικτό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας Λάρισας: προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ

– Κλειστό γυμναστήριο Αγριάς: προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ

– Σκοπευτήριο Δήμου Ρήγα Φεραίου: προϋπολογισμού 500.000 ευρώ

– Ποδηλατοδρόμιο Τρικάλων: προϋπολογισμού 400.000 ευρώ

– Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε Γυμναστήρια της Θεσσαλίας: προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Παράλληλα με το ποσό των 460.000 χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ το κλειστό γυμναστήριο στη Σκιάθο.

«Πρόκειται για έργα τα οποία λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης είτε προχωρούσαν πάρα πολύ αργά είτε είχαν απομείνει «κουφάρια» αποτελώντας εκτός των άλλων εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης και αισθητικής υποβάθμισης», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός και εξήγησε:

«Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία και σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με τον υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον γενικό γραμματέα κ. Γιώργο Γιαννούση, καταγράψαμε τα ημιτελή αθλητικά έργα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με συντονισμένες προσπάθειες εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενοι πόροι κι έτσι οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα ολοκλήρωσης των ημιτελών αυτών έργων με προϋπολογισμό ύψους 15,75 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες πλέον προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς έτσι ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Ως αιρετή Περιφέρεια στηρίζουμε τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό που δίνει χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια, φτιάχνει ισχυρούς χαρακτήρες, δημιουργεί συνεργασίες, ομαδικότητα, συλλογικότητα, ομοιογένεια και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη αυτή εποχή».

 


 

agorastos-farsala

Κ. Αγοραστός στα Φάρσαλα:

Τέσσερις προτεραιότητες και εννέα τομείς δράσης για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Απεχθανόμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τη δήθεν ειλικρίνεια αλλά ακόμη περισσότερο τον υποκριτικό οίστρο»

«Συμβόλαιο μεταξύ μας είναι το έργο μας. Εμάς μας ξέρετε και μπορείτε να μας κρίνετε. Τους άλλους τους κρίνετε από τα θα»

«Ας μας πουν οι πολέμιου του Αχελώου, ποιοι 50.000 αγρότες, ονομαστικά, θα είναι αυτοί, που δεν θα μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους, ποιοι είναι αυτοί που θα μείνουν χωρίς δουλειά»

«Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας πρόκειται να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νέας θητείας της αιρετής περιφέρειας Θεσσαλίας. Δεν είναι σύνθημα, είναι δέσμευση. Κι εμείς έχουμε αποδείξει ότι τις δεσμεύσεις μας τις υλοποιούμε στο ακέραιο», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας χθες βράδυ σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στα Φάρσαλα.

«Ο συνδυασμός μας «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» είναι ο μοναδικός που έχει και παρουσιάζει στους αγρότες και κτηνοτρόφους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρωτοβουλιών και έργων για τη νέα θητεία. Απεχθανόμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τη δήθεν ειλικρίνεια αλλά ακόμη περισσότερο τον υποκριτικό οίστρο. Εμείς δεν ζητούμε «λευκή επιταγή», δεν εξαντλούμε την δραστηριότητά μας σε… διαπιστώσεις, δεν μιλούμε επί παντός του επιστητού ακριβώς για να μην λέμε τίποτα ουσιαστικό. Εμείς ζητούμε την ψήφο – εντολή των Θεσσαλών να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που μοχθούν υπό αντίξοες συνθήκες με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Συμβόλαιο μεταξύ μας είναι το έργο μας. Εμάς μας ξέρετε και μπορείτε να μας κρίνετε. Τους άλλους τους κρίνετε από τα θα», επισήμανε καταχειροκροτούμενος ο κ. Κ. Αγοραστός.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος ανέδειξε ως «σημαντικό πλεονέκτημα για την αιρετή περιφέρεια στη νέα θητεία της το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα διαθέτει Γεωργικό Ταμείο προϋπολογισμού περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ, δυνατότητα που δεν υπήρχε στο τρέχον ΕΣΠΑ. Τώρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Στη νέα θητεία έχουμε αυξημένες δυνατότητες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε στο ακέραιο. Η ευκαιρία είναι μεγάλη, είναι ιστορική, οι Θεσσαλοί δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν να την χάσουν», εξήγησε.

Ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε στην ομιλία του ότι οι τέσσερις κεντρικές προτεραιότητες της αιρετής περιφέρειας Θεσσαλίας στη νέα θητεία είναι:
-« Δημιουργία υποδομών (αρδευτικών και οδικών δικτύων) για την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος

-Υποστήριξη παραγωγών οργανώσεων και αγροτικών επιχειρήσεων από το γεωτεχνικό δυναμικό της περιφέρειας

-Αξιοποίηση πόρων για τον πρωτογενή τομέα μέσω του νέου ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και του νέου ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)

-Προβολή και προώθηση των θεσσαλικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Παράλληλα, είπε ότι η περιφέρεια προγραμματίζει να δρομολογήσει έργα και παρεμβάσεις με βάση τους εξής εννέα τομείς δράσης:

–          «Μικρά και μεσαία εγγειοβελτιωτικά έργα

–          Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

–          Αναδασμοί.

–          Αγροτικός εξηλεκτρισμός.

–          Δασική οδοποιία.

–          Δράσεις για βοσκοτόπους.

–          Δράσεις Αγροτικού Τομέα στα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης (τύπου LEADER)

–          Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων νέων αγροτών, ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μη γεωργικές δραστηριότητες

–          Στήριξη RIS3 Thessaly για αγροδιατροφικό τομέα».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας έκανε εκτενή αναφορά στο θέμα του νερού, επαναλαμβάνοντας ότι «είναι μονόδρομος για την ελλειμματική σε νερό Θεσσαλία η μεταφορά νερού από τα ενεργειακά έργα του Αχελώου. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλυθούν τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκαλέσει ακόμη και ρήγματα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εμπλουτιστεί η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα που σε ορισμένα σημεία φτάνει ακόμη και τα 500 μέτρα. Ως αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας δώσαμε καθημερινά μάχες για τον Αχελώο. Φθάσαμε, έφθασα εγώ προσωπικά, μέχρι και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο προκειμένου να «ανάψει» το πράσινο φως για να ολοκληρωθούν τα έργα».

Ο κ. Κ. Αγοραστός κατέστησε σαφές πως «στο σημείο που βρίσκονται τα έργα του Αχελώου σήμερα, μια λύση υπάρχει από όποια οπτική κι αν το δει κάποιος: η ολοκλήρωσή τους. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Η ολοκλήρωσή τους είναι περιβαλλοντικά συμφέρουσα, βιώσιμη και οπωσδήποτε θετική για την οικονομία, για το περιβάλλον, αλλά και για τα υδατικά συστήματα της Θεσσαλίας».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανέφερε ότι με βάση τα διαχειριστικά σχέδια υδάτινων λεκανών, «αν δεν υπάρξει μεταφορά ελάχιστων ποσοτήτων νερού από τα ενεργειακά έργα του Αχελώου, η Θεσσαλία θα αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα. Θα μείνουν ακαλλιέργητα 500.000 στρέμματα και 50.000 αγρότες θα βρεθούν στην ανεργία και οι οικογένειες τους σε απόγνωση. Ας μας πουν οι πολέμιου του Αχελώου, ποιοι αγρότες, ονομαστικά, θα είναι αυτοί, που δεν θα μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους, ποιοι είναι αυτοί που θα μείνουν χωρίς δουλειά; Να πουν τα ονόματα τώρα, η κοινωνία της Θεσσαλίας απαιτεί καθαρές εξηγήσεις», σημείωσε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Κώστας Αγοραστός και για το δρόμο Λάρισα – Φάρσαλα: «Πρόκειται για ένα δρόμο, στον οποίο ο φόρος αίματος είναι βαρύς, και πρέπει επιτέλους να μπει στη φάση της υλοποίησης. Πιέσαμε το αρμόδιο και θέσαμε ένα στενό χρονοδιάγραμμα ώστε το έργο να είναι έτοιμο για δημοπράτηση τον Οκτώβριο.

Παράλληλα ο κ. Αγοραστός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα δυο μεγάλα έργα που σχεδιάζει για την περιοχή η Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορούν τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και την εξασφάλιση υδάτων για την άρδευση. Πρόκειται για το φράγμα στα Βρυσιά Φαρσάλων, του οποίου η μελέτη ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε πρόσφατα στα Βρυσιά, καθώς και το φράγμα στο Παλιοδερλί του οποίου η μελέτη επικαιροποιείται προκειμένου να είναι ώριμη για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

«Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων υλοποιούνται έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά βασίζονται στις ανάγκες των ανθρώπων και υλοποιούνται με τη συνεργασία όλων των φορέων», τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός.

Αναλυτικά τα έργα αυτά και οι παρεμβάσεις αφορούν όλους τους τομείς:

Γεωργία και αλιεία (έργα εμπλουτισμού του καρωτικού συστήματος Υπέρειας . Λάρισας-Ορφανών Καρδίτσας, μελέτη κατασκευής φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας, μελέτη ταμιευτήρα στη θέση: Δίλοφος Κακλιτζόρεμα, μελέτη ταμιευτήρα στη θέση: Ναρθάκι “Λουτζιακόρεμα”)

Βελτίωση Προσπελασιμότητας (Βελτίωση και συντήρηση επ.ο. δικτυού από διασταύρωση Ε.Ο. Βόλου-Δένδρα-Σκοπιά, δρόμος Πολυνέρι – Λεύκη, βελτίωση παράπλευρης οδού του οδ. δικτύου Φαρσάλων –Βόλου, απαλλοτριώσεις για την κατασκευή παράκαμψης Φαρσάλων και νέας γεφύρας ποταμού Ενιππέα, αποπεράτωση ασφαλτικού οδοστρώματος Ευιδρίου, δρόμος Αγ. Γεώργιος-όρια Π.Ε. Λάρισας,

– Αθλητισμός (Έργα κεντρικού πυρήνα εθνικού σταδίου Φαρσάλων)

Ύδρευση (Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και μεταφορά νερού από την γεώτρηση Αγίου Γεωργίου)

Αναπλάσεις- Περιβάλλον (αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού ποταμού, περιβαλλοντική αναβάθμιση της βόρειας εισόδου της πόλης των Φαρσάλων, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων, αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων)

Τουρισμός – Πολιτισμός (συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ακρόπολης και τμημάτων οχύρωσης πόλης αρχαίας Φαρσάλου, αποκατάσταση παραδοσιακών δεξαμενών υδροδότησης Φαρσάλων)

Εκπαίδευση (προσθήκη του 2ου 2/θεσιου νηπιαγωγείου, στο 2ο δημοτικό σχολειό Φαρσάλων, προμήθεια εξοπλισμού στο ειδικό δημοτικό και στο τμήμα ένταξης του 3ου δημοτικού σχολείου Φαρσάλων)